Oldřich Rafaj (* 1934)

Narozen 25. dubna 1934 v Zubří (u Rožnova pod Radhoštěm).

Životopisné údaje

Studium

 • Gymnázium v Novém Jičíně (maturita 1953)
 • 1958: Masarykova univerzita, čeština (1967 - PhDr.)

Povolání

 • redaktor, básník a překladatel z polštiny a slovenštiny

Zaměstnání

 • učitel na střední škole v Odrách
 • 1960-65: redaktor Krajského nakladatelství (od 1963 Profil)
 • 1965-?: starší odpovědný redaktor v nakladatelství Československý spisovatel
 • 1967-68: redaktor v Literárních novinách a Kulturních novinách
 • podzim 1968-jaro 1969: Úřad pro tisk a informace
 • 1969-?: redaktor časopisu Květy
 • 1970-?: šéfredaktor literárně-dramatické redakce Československého rozhlasu
 • 1974-88: šéfredaktor Literárního měsíčníku

Profesní životopis

Po maturitě (1953) na gymnáziu v Novém Jičíně začal studovat češtinu a polštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, po roce přestoupil na Masarykovu univerzitu do Brna, kde 1958 absolvoval; 1967 získal titul PhDr. Krátce vyučoval na jedenáctileté střední škole v Odrách, 1960-65 byl v Ostravě redaktorem Krajského nakladatelství (od 1963 Profil). Roku 1965 přešel do Prahy, kde působil jako starší odpovědný redaktor v nakladatelství Československý spisovatel a 1967-68 v Literárních novinách a Kulturních novinách. Od podzimu 1968 do jara 1969 pracoval v Úřadu pro tisk a informace, 1969 se stal redaktorem časopisu Květy a 1970 šéfredaktorem literárně-dramatické redakce Československého rozhlasu. 1974-88 byl šéfredaktorem Literárního měsíčníku.

Je autorem marxisticky orientovaných studií (Literatura a současnost. Dějiny literatury na Ostravsku 1945-1960, 1963; soubory Zápas o současnost, 1978; O literaturu našich dní, 1981; Literatura a čas, 1985; Meziúčty, 1989; Portréty 1979) a básnických knih (To nejbližší, 1980; Tři poemy a Testament, 1984; Báseň o zemi, 1985; Noční přesun, 1986). Pod pseudonymem Josef Klaner vydal básnickou sbírky Psí čas (München 1995) a Černé blesky (Praha 1996). Překladatelsky a editorsky se zaměřoval na současnou slovenskou a polskou poezii i prózu.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • pseudonym: Josef Klaner

Překládané jazyky

 • polština
 • slovenština

Role

 • redaktor
 • překladatel
 • autor
 • editor

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000002300
 • Aktualizováno: 10. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní