Čeněk Sovák (* 1923)

Narozen 18. ledna 1923 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • 1942: maturita - reálné gymnázium
 • 1945-1947: studium dějin umění a angličtiny na FF UK - nedokončil

Povolání

 • překladatel z angličtiny, autor loutkových her a říkadel pro děti

Zaměstnání

 • 1949-1950: překladatel na kanadském vyslanectví v Praze
 • 1950-1960: vězněn
 • 1960-1963: dělník
 • 1963-1969: autorská tvorba pro rozhlas
 • 1969-1970: redaktor ČS rozhlasu
 • 1970-1987: topič

Historické údaje

Narozen 1923. Překladatel z angličtiny.

Profesní životopis

Navštěvoval v Praze Anglické reálné gymnázium, po jeho zrušení (1941) přešel na reálné gymnázium ve Slovenské ulici, kde roku 1942 maturoval. Studia dějin umění a angličtiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1945-47) nedokončil. Po absolvování vojenské služby se stal roku 1949 překladatelem a tlumočníkem na kanadském vyslanectví v Praze. V letech 1949-60 byl vězněn (1950 odsouzen k trestu smrti, trest změněn na doživotí, 1960 byl propuštěn na amnestii). Do roku 1963 pracoval jako pomocný dělník, 1963-69 se věnoval autorské práci pro rozhlas, 1969-70 byl redaktorem Československého rozhlasu, od 1970 do odchodu do důchodu 1987 pracoval jako topič. Překládal z angličtiny, část jeho překladů vyšla pod vypůjčenými jmény.

Zpětná vazba

Další jména

 • krycí jméno: Eva Macourková
 • krycí jméno: Jaroslav Stoklasa

Překládané jazyky

 • angličtina

Role

 • překladatel
 • zamlčený překladatel

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000002584
 • Aktualizováno: 24. 11. 2011
 • Stav zpracování: základní