Dagmar Steinová (* 1922)

Narozena 11. září 1922 ve Vídni.

Životopisné údaje

Studium

 • University of London (maturita 1940)
 • 1940-1941: německá a francouzská literatura v Oxfordu
 • 1942-1944: biologie a chemie na Leicester University College

Povolání

 • překladatelka z angličtiny, francouzštiny a němčiny, tlumočnice, redaktorka a autorka paratextů

Zaměstnání

 • 1944-1946: Čs. ministerstvo zahraničí a ČTK - Londýn, Moskva
 • 1946-1947: přípravný výbor Mezinárodního festivalu mládeže
 • 1948-1949: Čs. státní film
 • 1949-1951: tajemník pro zahraniční styky Svazu čs. spisovatelů
 • 1951-1952: Ministerstvo informací, odbor pro styky s cizinou
 • 1952-1968: vedoucí redaktorka SNKLHU, později Odeon
 • 1968-1969: vedoucí oddělení pro mezinárodní styky - Svaz nakladatelů a knihkupců
 • 1970-doposud: překladatelka a konferenční tlumočnice na volné noze

Profesní životopis

Dětství prožila v Dačicích na Moravě, od roku 1927 žila v Praze, navštěvovala reálné gymnázium, z něhož v septimě odešla a v březnu 1939 emigrovala do Velké Británie. Po maturitě (1940) na londýnské univerzitě (University of London) 1940-41 externě studovala (extramural scholar) v Oxfordu německou a francouzskou literaturu, 1942-44 biologii a chemii na Leicester University College.

V letech 1944-46 pracovala pro československé ministerstvo zahraničí a ČTK - nejdříve v Londýně a pak na československém velvyslanectví a jako dopisovatelka ČTK v Moskvě. V letech 1952-68 byla vedoucí redaktorkou ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, respektive Odeon, od r. 1970 je překladatelkou a konferenční tlumočnicí na volné noze.

Autorka předmluv, doslovů a studií, aktivně se účastnila odborných seminářů a sympozií o francouzských autorech - Robert Challe (Chasles), Marivaux, Sade, Vailland - ve Francii (Aix-en Provence, Chartres, univerzita v Avignonu, Paris-Jussieu, Bourg-en-Bresse), Velké Británii (univerzita v Canterbury a univerzita v Belfastu) a Portugalsku (univerzita v Aveiru).

Překládá z angličtiny, francouzštiny a němčiny, jeden překlad z ruštiny (nikoliv do češtiny, ale do francouzštiny); mimo krásnou literaturu i texty odborné,zejména z oblasti dějin umění, hudby a medicíny. Simultánně tlumočila asi 25 let - hlavně kombinace (oboustranně) angl./češ., franc./češ.; angl./franc.

Překládá rovněž do angličtiny a francouzštiny, především práce z oblasti hudební a výtvarné, např. do francouzštiny libreta k operám Leoše Janáčka Výlety pana Broučka (1993) a Věc Makrokupolos (1994/95), do angličtiny katalogy a průvodce stálých expozic i dočasných výstav - Mistr Theodorik a mnohé jiné pro Národní galerii (Umění XIX. století, Julius Mařák, Sestry Válovy, Francouzské umění XIX. a XX.stol.), publikace pro Symposion atd. Od r.1970 přeložila (převážně do angličtiny) desítky článků a studií, z valné části z prostředí medicíny.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • po sňatku: Dagmar Friedová
 • varianta jména: Dagmar Steinová-Friedová

Překládané jazyky

 • angličtina
 • francouzština
 • němčina
 • ruština

Role

 • překladatel
 • autor paratextu
 • redaktor

Zdroje informací

 • LA-PNP
 • Databáze OP 2008
 • Informace od překladatele

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000002619
 • Aktualizováno: 21. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní