Josef Strnadel (* 1912, † 1986)

Narozen 23. února 1912 v Trojanovicích, zemřel 4. března 1986 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • reálné gymnázium v Místku a v Brně (maturita 1931)
 • 1931-1937: čeština, francouzština, fonetika, etnografie a srovnávací literární věda na FF UK
 • 1946: PhDr.

Povolání

 • knihovník, redaktor, spisovatel, folklorista, překladatel z němčiny, ruštiny a polštiny

Zaměstnání

 • 1933-1936: dokumentátor Národního muzea
 • 1935: Státní úřad statistický
 • 1935-1951: knihovna ministerstva sociální péče
 • 1944-1949: redaktor nakladatelství Josef Lukasík
 • 1946-1947: redakční tajemník revue Doba
 • 1951-1953: Státní knihovna společenských věd
 • 1952-1957: přednášel na knihovnické katedře FF UK, na Vysoké škole politických a sociálních věd a na VŠE
 • 1953-1956: tajemník Poradního sboru pro věci státních vědeckých knihoven
 • 1956-1977: ředitel Slovanské knihovny v Praze

Profesní životopis

Navštěvoval reálné gymnázium v Místku, maturoval 1931 v Brně, do 1937 studoval češtinu, francouzštinu, fonetiku, etnografii a srovnávací literární vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1946 získal titul PhDr.

Již za studií (1933-36) dokumentoval pro Národní muzeum lidové stavitelství na Slovensku, 1935 byl krátce zaměstnán ve Státním úřadě statistickém, téhož roku se stal knihovníkem a 1939 vedoucím knihovny ministerstva sociální péče. Po ročním věznění v koncentračním táboře ve vrátil na ministerstvo sociální péče, kde pak působil (nakonec jako odborový rada knihovní a archivní služby) do 1951, kdy knihovna přešla pod ministerstvo školství (vedl knihovní úsek Státní knihovny společenských věd, 1953 se stal tajemníkem Poradního sboru pro věci státních vědeckých knihoven). Od 1956 do odchodu do důchodu 1977 byl ředitelem Slovanské knihovny v Praze. Souběžně se věnoval činnosti redakční (1944-49 redaktor nakladatelství Josef Lukasík, 1946-47 redakční tajemník revue Doba) a pegagogické (1952-57 přednášel na knihovnické katedře Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, na Vysoké škole politických a sociálních věd a Vysoké škole ekonomické).

Autor odborných prací z oblasti etnografie, folkloristiky (studie Lidové stavby v Osturni, 1936) a bibliografie (Československé knihovny. Informativní přehled, 1957, Padesát let Slovanské knihovny, 1974), které publikoval v odborných periodikách a sbornících, a monografie František Hrubín (1980). Beletristickou tvorbu (verše, povídky, fejetony, překlady) otiskoval od 30. let časopisecky, po 1945 začala vycházet knižně. Náměty k cyklům kratších lyrických a meditativních próz čerpal převážně z rodného kraje (Černá slza, 1966, Hořká tráva, 1969, Noc v patách, 1969, Noc je vlak, který jede domů, 1969, Listopadky, 1975; pro děti Rok pod horami, 1945, Vyhnal jsem ovečky až na Javorníček, 1963, pověsti Zamrzlá studánka, 1969, O Stodolovém mistru, 1984).

Překládal z němčiny, polštiny a ruštiny, část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • němčina
 • ruština
 • polština

Role

 • autor
 • redaktor
 • překladatel

Zdroje informací

 • LA-PNP
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000002647
 • Aktualizováno: 9. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní