Zdenka Švarcová (* 1942)

Narozena 3. února 1942 v Kroměříži.

Životopisné údaje

Studium

 • 1956-60: Průmyslová škola filmová v Čimelicích u Písku (1960 maturita)
 • 1967-73: FF UK, anglistika, japanologie
 • 1993: vědecká hodnost Dr. (poetika a sémiotika, práce: Výklad původního semiotického modelu a ukázky jeho použití na vzorku veršů z klasické japonské poezie)
 • 2001: jmenována docentkou pro obor lingvistika japonského jazyka
 • 2007: jmenována profesorkou (UK)

Povolání

 • orientalistka, japanoložka, práce a překlady z oboru

Zaměstnání

 • 1960-67: asistentka režie (skript), Filmové studio Barrandov
 • 1972-76: asistentka (tlumočnice), japonská obchodní společnosti C.Itoh
 • 1976-80: učitelka japonského a anglického jazyka, Státní jazyková škola v Praze 1
 • 1980-82: svobodné povolání, tlumočnice, překladatelka
 • 1982-90: učitelka japonského a anglického jazyka, Státní jazyková škola v Praze 1
 • 1990-doposud: odborná asistentka, posléze docentka Ústavu Dálného východu FF UK
 • 2005-2008: ředitelka Ústavu Dálného východu FF UK
 • 2009-doposud: vyučující profesorka, Ústav Dálného východu FF UK

Profesní životopis

V letech 1956-60 studovala na Průmyslové škole filmové v Čimelicích u Písku, 1960-67 pracovala jako asistentka ve Filmovém studiu Barrandov. 1967-73 studovala obory anglistika a japanologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Po absolutoriu roku 1973 pracovala jako tlumočnice, překladatelka a od roku 1976 jako učitelka japonštiny a angličtiny na Jazykové škole v Praze. Od roku 1990 vyučuje japonský jazyk a literaturu na FF UK v semináři Japonských studií Ústavu Dálného východu. Pohostinsky vyučuje také na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Masarykově univerzitě v Brně.

Zabývá se především interdisciplinárním výzkumem v rámci odvětví "lingvistika - poetika - sémiotika - sémiologie. Dílčí výstupy projektu "dynamického modelu základních sémiologických ukazatelů v komunikačních procesech" prezentovala v článcích a na několika mezinárodních konferencích; v r. 2002 jako tzv. "key note address" na konferenci "Acts of Writing" (Washington University, St. Louis, USA "Semiotic Aspects of the Refined Expression in Classical Japanese: Language and Literature"). V souvislosti s analýzou básní byl projekt prezentován na půdě Pražského lingvistického kroužku (březen 2003). Výzkum v rámci výzkumných záměrů FF UK "Jazyk v struktuře, vývoji a komunikaci" (1999-2004) a "Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor" (2005-2011).

Napsala monografii Vesmír v nás - inspirace a útěcha v japonském jazyce a literatuře (Praha 1999), Japonská literatura 712-1868, podílela se na vzniku učebnic japonštiny (Česko-japonské konverzace, 1-3, 1992, 1993, 1993 - spoluautorka; K. Iwazawa: Učebnice japonštiny pro samouky 1-3, 1996, 1996, 1996 - překladatelka). Odbornými studiemi a články přispívá do domácího i zahraničního odborného tisku, publikuje také v časopisech pro širokou veřejnost. Překládá prózu i poezii ze staré i moderní japonštiny.

Je členkou Evropské asociace pro Japonská studia, Česko-japonské společnosti, Obce překladatelů a Pražského lingvistického kroužku. Je rovněž členkou Rady garantů FF UK a Rady Koordinačního centra translatologických studií při FF UK.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • japonština

Role

 • překladatel
 • autor
 • redaktor

Zdroje informací

 • LA-PNP
 • Seznam osob Univerzity Karlovy 1998 – datum narození, křestní jméno Zdeňka
 • Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté ..., Libri – křestní jméno Zdenka
 • Boží člověk Issa – odkaz viz
 • Databáze OP 2008
 • Informace od překladatele

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000002874
 • Aktualizováno: 27. 3. 2010
 • Stav zpracování: základní