Zdeněk Urban (* 1925, † 1998)

Narozen 18. září 1925 a zemřel 5. května 1998.

Životopisné údaje

Studium

 • studium slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • studium na univerzitách v Sofii a v Bělehradě
 • 1956: titul CSc.
 • 1967: jmenován mimořádným profesorem

Povolání

 • překladatel z bulharštiny, literární historik, učitel na vysoké škole

Zaměstnání

 • 1949-1998: působnost na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • od 50. let: překladatelská činnost

Profesní životopis

Věnoval se zejména novější bulharské literatuře, posléze i etnografii a folkloru, zabýval se slavistickou, zejména jihoslovanskou srovnávací problematikou, hlavním předmětem jeho výzkumu byly česko-bulharské kulturní vztahy (Z dějin česko-bulharských kulturních styků, 1957, Pozapomenutá tvář Boženy Němcové, 1970, Století českého kalendáře, 1987, Kiril Christov v Čechách, 1978).

Byl spoluautorem Slovníku spisovatelů Bulharska.

Publikoval početné články v tisku, zejména v 50. letech připravil (hlavně ve spolupráci s překladatelkou Zdenkou Hanzovou) řadu obsáhlých výborů z díla bulharských autorů a překlady provázel předmluvami a doslovy.

Překládal ve spolupráci s manželkou Věrou Urbanovou.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • bulharština

Role

 • autor paratextu
 • překladatel
 • autor

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008
 • Slavia, časopis pro slovanskou filologii, roč. 67, sešit 4, str. 579

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000003006
 • Aktualizováno: 1. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní