Gabriela Veselá (* 1947)

Narozena 15. února 1947 v Praze. Manžel Jiří Veselý (1932-2009) byl překladatelem z němčiny a ruštiny. Na některých překladech spolupracovali.

Životopisné údaje

Studium

 • 1966: maturita na Střední ekonomické škole v Praze
 • 1971: obory angličtina a němčina na FF UK

Povolání

 • vysokoškolská pedagožka a překladatelka z němčiny

Zaměstnání

 • 1971-1993: odborná, později vědecká pracovnice Ústavu české a světové literatury ČSAV
 • 1991-2004: působnost na PedF UK, od roku 1994 vedoucí Katedry germanistiky
 • od roku 2004: docentka na ÚTRL FF UK

Profesní životopis

Maturovala roku 1966 na střední ekonomické škole v Praze. Poté vystudovala obory angličtina a němčina na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Roku 1973 získala titul PhDr. na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, roku 1983 titul CSc. V roce 1996 získala docenturu na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci.

Od roku 1971 byla odbornou a od roku 1983 vědeckou pracovnicí Ústavu české a světové literatury Československé akademie věd. Od roku 1991 působila na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde se stala roku 1994 vedoucí Katedry germanistiky. V současnosti přednáší na Ústavu translatologie.

Publikuje časopisecky i knižně díla z oblasti německé literární historie a německo-českých kulturních vztahů. Překládá z němčiny.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • němčina

Role

 • překladatel
 • autor

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000003100
 • Aktualizováno: 3. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní