Josef Vlášek (* 1934)

Narozen 18. května 1934.

Životopisné údaje

Povolání

 • překladatel

Historické údaje

Překladatel z polštiny, němčiny, ruštiny a lužické srbštiny.

Profesní životopis

Zabývá se především historickou poetikou slovanských literatur a literárním vývojem západoevropských literatur na komparativním základě.

Věnuje se rovněž teorii překladu. Překládá ze slovanských jazyků, těžiště překladatelské činnosti spočívá v překladech z polštiny, dále překládá z lužické srbštiny, ruštiny, bulharštiny, ukrajinštiny, slovinštiny, srbocharvátštiny a staroslověnštiny.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • polština
 • němčina
 • ruština
 • lužická srbština
 • bulharština
 • srbochorvatština
 • ukrajinština
 • slovinština
 • staroslověnština

Role

 • překladatel

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000003136
 • Aktualizováno: 24. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní