František Vrhel (* 1943)

Narozen 28. května 1943 v Klatovech.

Životopisné údaje

Studium

 • 1967: románská filologie na FF UK (tituly PhDr. a CSc.)

Povolání

 • iberoamerikanista, etnolog a překladatel ze španělštiny

Zaměstnání

 • 1968-1978: odborný asistent na FF UK
 • 1978-1987: vědecký pracovník na FF UK
 • od roku 1989: vedoucí katedry etnologie, zároveň proděkan pro zahraniční styky na FF UK

Profesní životopis

V roce 1967 dostudoval románskou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde získal i tituly PhDr. a CSc. Mezi lety 1968-1978 zde působil jako odborný asistent, v letech 1978-1987 jako vědecký pracovník. V roce 1987 byl jmenován docentem, roku 1989 se stal vedoucím katedry etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a současně proděkanem pro zahraniční styky. Absolvoval badatelské a přednáškové pobyty na Kubě, v Mexiku, Peru, Španělsku a ve Spojených státech amerických.

Ve své vědecké práci se zaměřuje na iberoamerickou problematiku. Je autorem odborných studií, vysokoškolských učebnic a knih, např. Úvod do studia nativních jazyků Iberoameriky (1976), Apuntes tipológicos sobre las lenguas nativas del Paraguay (1983), s O. Kašparem napsali práci Etnografie mimoevropských oblastí. Jižní Amerika (1985), Etnografie mimoevropských oblastí. Amerika, Mezoamerika (1986), Etnografie mimoevropských oblastí. Severní Amerika (1989), sestavili Texty nativní Iberoameriky. Předkolumbovské literatury (1978), Texty nativní Iberoameriky. Folklór Mezoameriky (1984). Překládá ze španìlštiny.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • španělština

Role

 • autor
 • překladatel
 • editor

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000003208
 • Aktualizováno: 10. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní