Oldřich Vyhlídal (* 1921, † 1989)

Narozen 4. ledna 1921 v Holešově na Moravě, zemřel 14. května 1989 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • 1941: maturita na gymnáziu v Holešově na Moravě
 • studium psychologie a sociologie na FF UK nedokončil

Povolání

 • nakladatelský redaktor, básník a překladatel z arménštiny, maďarštiny, bulharštiny, rumunštiny, němčiny, slovenštiny a korejštiny

Zaměstnání

 • od roku 1951: zaměstnán v Technickém nakladatelství
 • 1957-1959: zaměstnanec sekretariátu Svazu československých spisovatelů
 • 1959-1980: redaktor nakladatelství Československý spisovatel

Profesní životopis

Maturoval roku 1941 na gymnáziu v Holešově, po válce začal studovat psychologii a sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, studia však nedokončil. Přitom se živil prací v různých dělnických profesích. Roku 1951 začal pracovat v Technickém vydavatelství (od roku 1953 Státní nakladatelství technické literatury), mezi lety 1957-1959 byl zaměstnán v sekretariátu Svazu československých spisovatelů. V letech 1959-1980 byl redaktorem nakladatelství Československý spisovatel, kde mezi lety 1961-1979 vedl redakci poezie.

Autor básnických sbírek (Řeka pod okny, 1956, Hnízda na vodě, 1959, Ptáci nad Atlantidou, 1963, Snímání podob, 1966, Svatá rodina, 1972, Pláňky, 1977, Tatínkovy ruce, 1978, Svatební dar, 1985, Ars poetica. Verše z nemoci, 1988, Pantumy o marné lásce, 1989, Dny a dna, 1990). Poezii se věnoval také jako překladatel, podílel se na přetlumoèení veršů z arménštiny, bulharštiny, maďarštiny, rumunštiny, slovenštiny, němčiny a starokorejštiny. Řada překladů, ale i vlastních veršů, esejů a recenzí vyšla časopisecky (Host do domu, Květen, Kultura, Literární měsíčník, Literární noviny, Plamen, Tvorba) i v denním tisku (Práce, Rudé právo, Večerní Praha).

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • arménština
 • bulharština
 • maďarština
 • němčina
 • rumunština
 • slovenština
 • korejština

Role

 • překladatel
 • redaktor
 • editor

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000003218
 • Aktualizováno: 10. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní