Jan Zahradníček (* 1905, † 1960)

Narozen 17. ledna 1905 v Mastníku u Třebíče. Zemřel 7. října 1960 v Uhřínově u Velkého Meziříčí.

Životopisné údaje

Studium

 • gymnázium v Třebíči (maturita 1926)
 • 1930-1931: knihovnické zkoušeky
 • studium germanistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (nedokončeno)

Povolání

 • redaktor, básník, překladatel z němčiny, angličtiny, dánštiny, francouzštiny, italštiny

Zaměstnání

 • 1940-48: redigoval brněnskou revui Akord
 • -1949: redaktor v nakladatelství Brněnské tiskárny

Profesní životopis

Jako přední představitel české katolické kultury byl polovině roku 1951 zatčen a o rok později ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 13 let do vězení; 1956 mu byl trest snížen na 9 let, propuštěn byl při amnestii 1960. Posledních pět měsíců života strávil v Uhřínově, kde od jeho odsouzení rodina nuceně bydlela.

Do poezie vstoupil barokně laděnými reflexivními verši, další sbírky se vyznačují zklidněním a přilnutím ke krajině. Na okupaci a válku reagoval sbírkami Korouhve (1940) a Stará země (1946), po 1945 převládly v jeho tvorbě temné vize budoucnosti. Poezií psanou ve vězení se vrátil k reflexivní lyrice. Eseje zaměřené na problematiku básnické tvorby shrnul v souboru Oslice Balaamova (1940). Souborně vyšlo Dílo Jana Zahradníčka ve třech svazcích (1991-95).

K překladům poezie si vybíral básníky blízké svému naturelu (P. Claudel, S. George, J. Ch. F. Hölderlin, R. M. Rilke) a z prozaiků díla, která mu umožňovala uplatnit smysl pro kultivovaný výraz a cit pro jazyk (R. Billinger, G. von Le Fort, T. Mann, E. Mörike). Podílel se také na překladu O. F. Bablera Danteho Božské komedie. Některé překlady podepisoval pseudonymem Josef Hobza.til k reflexivní lyrice. Eseje zaměřené na problematiku básnické tvorby shrnul v souboru Oslice Balaamova (1940). Souborně vyšlo Dílo Jana Zahradníčka ve třech svazcích (1991-95). K překladům poezie si vybíral básníky blízké svému naturelu (P. Claudel, S. George, J. Ch. F. Hölderlin, R. M. Rilke) a z prozaiků díla, která mu umožňovala uplatnit smysl pro kultivovaný výraz a cit pro jazyk (R. Billinger, G. von Le Fort, T. Mann, E. Mörike). Podílel se také na překladu O. F. Bablera Danteho Božské komedie. Některé překlady podepisoval pseudonymem Josef Hobza.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • pseudonym: Josef Hobza

Překládané jazyky

 • angličtina
 • dánština
 • němčina
 • francouzština
 • italština

Role

 • autor
 • překladatel
 • redaktor

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000003280
 • Aktualizováno: 24. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní