Václav Židlický (* 1931, † 2002)

Narozen 16. dubna 1931 v Kupičově (Ukrajina), zemřel 18. srpna 2002.

Životopisné údaje

Studium

 • 1966: titul CSc. na FF UK
 • 1967: titul PhDr. na FF UK

Povolání

 • literární historik a překladatel z běloruštiny, ukrajinštiny, ruštiny a polštiny

Zaměstnání

 • od roku 1955: asistent na katedře rusistiky FF UK

Profesní životopis

Vystudoval Filolozofickou fakultu Univerzity Karlovy, roku 1966 zde získal vědeckou hodnost CSc. a roku 1967 titul PhDr. Od roku 1955 působil jako asistent na katedře rusistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zabýval se dějinami ukrajinské a běloruské literatury a vztahem těchto literatur k literatuře české. Překládá především z běloruštiny, dále z ukrajinštiny a ruštiny, okrajově z polštiny.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • běloruština
 • polština
 • ruština
 • ukrajinština

Role

 • překladatel

Zdroje informací

 • Literární noviny 5/2003, příloha Nové knihy
 • Databáze OP 2008
 • PNP-LA

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000003351
 • Aktualizováno: 8. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní