František Kalda (* 1884, † 1969)

Životopisné údaje

Historické údaje

Narozen: 11.1.1884 ve Velimi, zemřel: 7.5.1969. PhDr., filolog-germanista, středoškol.prof. (N,L,Ř) na gymn. v Třebíči, v Čáslavi, v Litomyšli, v Praze II., doc. nizozemské lit.a řeči na univ. v Praze, univ.prof. v Bratislavě, (Z německé lit., k fonologické struktuře, K plurálu praesentis v Heliandu, C.Louis Leipoldt, Praeteritopraesentia v němčině a nizozemštině a vývoj jejich konjugačního systému aj.) Nekrolog: Čas.pro mod.filologii 51 1969 č.4 s.239-240.

Překlady

Zpětná vazba

Zdroje informací

  • Kdy zemřeli... ?
  • PNP-LA

Systémové údaje

  • Systémové číslo: 000003371
  • Aktualizováno: 4. 8. 2003