Simona Binková (* 1957)

Narozena 20. srpna 1957 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • 1977: gymnázium s rozšířeným vyučováním moderních jazyků v Praze (maturita)
 • 1977-1983: španělština a čeština na FF UK
 • 1983: PhDr.
 • 1979-1986: portugalština na FF UK
 • 1981-1982: roční studijní pobyt v Mexiku
 • 1991: CSc.

Povolání

 • historička zemí Iberského poloostrova a Latinské Ameriky, překladatelka ze španělštiny

Zaměstnání

 • od 1991: odborná asistentka ve Středisku ibero-amerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • lektorka dějin Latinské Ameriky, Portugalska a Brazílie na FF UK
 • vedoucí redaktorka ročenky

Profesní životopis

Vedle autorství a spoluautorství řady odborných studií doprovodila doslovem cizí překlady z portugalštiny (Rui Rasquilho - Jorge Barros, Portugalsko a moře. Cesty za objevy, Brno 1999; Hans Staden, Dvě cesty do Brazílie, 2000; Pero Vaz de Caminha, Dopis králi Manuelovi o nalezení Brazílie, 2000) a tyto překlady také lektorovala. K vydání připravila (s Josefem Polišenským) výbor cestopisné literatury Česká touha cestovatelská (1989). Ze španělštiny, (případně z jiných jazyků) překládá především historickou odbornou literaturu a literaturu faktu, do španělštiny odbornou literaturu s historickou tematikou, např. z latiny a češtiny historiografické dílo z počátku 18. století Neumann, Joseph: Historia de las Sublevaciones Indias en la Tarahumara, introducción y edición Bohumír Roedl (Historia seditionum quas adversus Societatis Jesu missionarios...; Praha, Universita Karlova - Vydavatelství Karolinum UK, 1994)

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • španělština
 • portugalština
 • latina

Role

 • autor
 • překladatel
 • redaktor
 • autor paratextu

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000003395
 • Aktualizováno: 25. 11. 2011
 • Stav zpracování: výchozí