Karel Fiala (* 1946)

Narozen 28. prosince 1946 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • 1965-70: FFUK, anglistika-japanologie-sinologie (1972 - PhDr.)
 • 1972-75: FFUK, japanologie-jazykověda konkrétních jazykových skupin (postgraduální studium)
 • 1975-79: Kjótská univerzita, japonský jazyk a literatura

Povolání

 • japanolog, lingvista, filolog, vysokoškolský pedagog a překladatel z japonštiny

Zaměstnání

 • 1970-71: asistent japanologie na FFUK
 • 1979-90: odborný (vědecký) pracovník Orientálního ústavu ČAV
 • 1985-86: hostující vědecký pracovník na Kjótské univerzitě
 • 1990-93: odborný asistent na UK
 • 1990-91: hostující docent na International Center for Japanese Studies v Kjótu
 • 1991-?: externí hostující profesor na Philipps Universität v Marburgu
 • 1992-doposud: ředitel Japonského centra v Praze

Profesní životopis

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy studoval v letech 1965-70 anglistiku, japanologii a sinologii; roku 1972 získal titul PhDr. Na téže fakultě pokračoval v letech 1972-75 v postgraduálním studiu v oboru japanologie - jazykověda konkrétních jazykových skupin a 1975-79 absolvoval studijní pobyt na Kjótské univerzitě v oboru japonský jazyk a literatura. V roce 1981 získal vědeckou hodnost CSc., 1992 byl jmenován profesorem Fukui Prefectural University, absolvoval habilitační řízení a byl jmenován docentem Univerzity Karlovy; v témže roce se habilitoval i na Philipps Universität v Marburgu. Po krátkém pedagogickém působení jako asistent japanologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1970-71) byl zaměstnán jako odborný, později vědecký pracovník Orientálního ústavu Československé akademie věd (1979-90); na základě grantu Japonské nadace byl vyslán jako hostující vědecký pracovník na Kjótskou univerzitu (1985-86). Roku 1990 se vrátil jako odborný asistent na Univerzitu Karlovu, kde působil do 1993. Zároveň v letech 1990-91 vyučoval jako hostující docent na International Center for Japanese Studies v Kjótu a od roku 1991 jako externí hostující profesor na Philipps Universität v Marburgu. Od roku 1992 je ředitelem Japonského centra v Praze.

Věnuje se problematice textu a diskurzu v japonštině, kontrastní lingvistice se zřetelem k různým jazykovým typům a vztahům lingvistiky a antropologie. Zabýval se též problematikou posloupnosti vět v klasických textech, zejména vývojovou řadou rukopisů klasického eposu Heike monogatari (Příběh rodu Taira, 13. století). Zaměřil se i na vývoj československo-japonských vztahů, japonskou duchovní kulturu a regionální problémy.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • japonština

Role

 • překladatel

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000003447
 • Aktualizováno: 21. 10. 2010
 • Stav zpracování: základní