Karel Floss (* 1926)

Narozen 19. července 1926 v Hodoníně.

Životopisné údaje

Studium

 • 1945-46: studium bohemistiky, klasické filologie a filozofie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • 1946-50: studium bohemistiky, klasické filologie a filozofie na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde souběžně studoval teologii na dominikánském řádovém učilišti
 • 1991: Doc.

Povolání

 • filozof, jazykovědec, překladatel z němčiny

Zaměstnání

 • 1950-89: nemohl působit ve svém oboru (byl zaměstnán jako úředník mrazírem a vedoucí studijního útvaru Výzkumného ústavu zelinářského v Olomouci), filozofickému a teologickému bádání se věnoval soukromě, přednáškovou činnost vykonával neoficiálně
 • 1990-současnost: působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Profesní životopis

Publikuje svá díla, je činný politicky. Překládá z němčiny díla filozofická a teologická.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • němčina

Role

 • autor
 • překladatel

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000003454
 • Aktualizováno: 10. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní