Anna Kareninová (* 1954)

Narozena 28. března 1954 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • 1973-79: studium odborné francouzštiny a italštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1975: studium italské moderní literatury na universitě v Sienně
 • 1977-78: studium francouzské moderní literatury, univerzita Paris-Sorbonne
 • 1980: PhDr. (prací Svět prózy Guillauma Apollinaira)
 • 1991: studijní pobyt ve Francii - spolupráce s nakladatelstvími a časopisy
 • 1992: stáž na mezinárodním festivalu poesie Poetry international v Rotterdamu
 • 1992: stáž ministerstva kultury Francie pro literární překladatele ve Francii
 • 1992: literární stáž na pozvání Britské rady ve Velké Británii
 • 1994: literární stáž - seminář o současné britské literatuře v Cambridge ve Velké Británii

Povolání

 • redaktorka, editorka, autorka rozhlasových literárních pořadů, literární publicistka, překladatelka z francouzštiny, italštiny, angličtiny a nizozemštiny

Zaměstnání

 • od roku 1976: lektorka pro několik pražských nakladatelství
 • 1980-85: ve svobodném povolání; překládala francouzskou a italskou beletrii
 • 1980-85: externí dramaturg Ústřední půjčovny filmů Praha spolupracovala na českých verzích zahraničních filmů
 • 1985-90: redaktorka fracouzské, latinské a nizozemské literatury v nakladatelství Odeon
 • 1990-93: šéfredaktorka revue Světová literatura
 • 1993-94: šéfredaktorka nakladatelství Odeon
 • 1995-96: šéfredaktorka nakladatelství Český spisovatel
 • 1996-doposud: na volné noze

Historické údaje

Narozena 28.3.1954 v Praze. Literární publicistka, překladatelka z francouzštiny a italštiny, nakladatelská redaktorka.

Profesní životopis

Publikuje literární a filmové recenze, úvahy, eseje, doslovy a medailony autorů. Jako editorka připravuje k vydání díla především z románských literatur.

Je autorkou rozhlasových literárních pořadů, literárních pásem a rozhlasových adaptací literárních děl. S televizí spolupracuje na přípravě literárních, hudebně-literárních a hudebnědramatických pořadů. Těžištěm překladatelské činnosti jsou překlady románské a anglické umělecké prózy a poezie. Překládá také operní libreta, muzikály a písňové texty. Významnou součást tvoří překlady filmových scénářů, dialogů a titulků z francouzštiny, italštiny a angličtiny.

S televizí spolupracuje na přípravě literárních, hudebně-literárních a hudebnědramatických pořadů.

Těžištěm překladatelské činnosti jsou překlady románské a anglické umělecké prózy a poezie. Překládá také operní libreta, muzikály a písňové texty. Významnou součást tvoří překlady filmových scénářů, dialogů a titulků z francouzštiny, italštiny a angličtiny.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • po sňatku: Anna Kareninová-Fureková
 • varianta jména: Anna Fureková

Překládané jazyky

 • francouzština
 • italština
 • angličtina
 • nizozemština

Role

 • autor
 • překladatel
 • redaktor
 • editor

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008
 • Informace od překladatele

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000003504
 • Aktualizováno: 3. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní