Miroslav Petříček (* 1951)

Narozen 21. května 1951 v Praze. Manželka Taťána Petříčková je doktorka filosofie. Otec Miroslav Petříček (1925-1996) byl literární kritik a překladatel.

Životopisné údaje

Studium

 • 1972: maturita (Akademické gymnázium v Praze)
 • 1971-1977: soukromé studium u Jana Patočky; legalizováno na FF UK v roce 1990
 • 1998: doktorát

Povolání

 • filosof, estetik, překladatel a vysokoškolský učitel

Zaměstnání

 • 1972-1990: Český hydrometeorologický ústav
 • 1990-1992: Filosofický ústav AV ČR, Archiv Jana Patočky
 • 1992-1993: FF UK
 • 1992-1995: lektor na Středoevropské univerzitě v Praze
 • 1992: badatelský pobyt na Institut für die Wissenschaften vom Menschen ve Vídni
 • 1996-doposud: Filosofický ústav AV ČR
 • 2007: profesor (AMU, pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média - teorie filmové a multimediální tvorby)

Historické údaje

Narozen 21.2.1951 v Praze. Filozof a překladatel němčiny a francouzštiny, práce z oboru současné filozofie a filozofie umění, též texty ke katalogům výstav.

Profesní životopis

Osobnost české filosofie. Jeden ze základních representantů současného filosofického myšlení v českém prostředí. Přináší originální vhledy zejména do diskusí z poválečné Francie. Nejblíže má k sémiologickým teoretikům všeho druhu: sémiologicky orientovaná kritika fenomenologické filosofie (zejména Jacques Derrida), dějiny pražského lingvistického kroužku (Jakobson, Mukařovský), socio-kritická teorie (Frankfurtská škola), francouzský post-strukturalismus (Foucault, Deleuze, Barthes, Lyotard) či filmová teorie. V současnosti se pomocí této teoretické výbavy zabývá estetickou problematikou: obraz, fotografie, gesto a filmu. V roce 2009 vydal studii Myšlení obrazem.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • angličtina
 • francouzština
 • němčina

Role

 • autor
 • překladatel
 • editor
 • autor paratextu

Zdroje informací

 • Kdo je kdo v ČR na přelomu 20. stol.
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000003555
 • Aktualizováno: 10. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní