Jana Zoubková (* 1951)

Narozena 1. srpna 1951 v Brně.

Životopisné údaje

Studium

 • 1969: maturita na Střední všeobecná vzdělávací škola v Hradci Králové
 • 1969-1971: obor propagační výtvarnictví na Střední odborné škole výtvarné v Praze
 • 1971-1976: obory germanistika a výtvarná výchova na FF UK

Povolání

 • vystudovaná výtvarnice, redaktorka a překladatelka z němčiny

Zaměstnání

 • 1977-1983: metodička pro literární a výtvarnou tvorbu ve Středočeském kulturním středisku
 • 1983: asistentka na ČVUT
 • 1985-1990: redaktorka v nakladatelstvích Avicenum a Panorama
 • 1990-1992: vedoucí referentka v Kanceláři prezidenta ČSFR
 • 1992-1997: redaktorka v nakladatelstvích Ivo Železný a Pragma
 • od roku 1997: překladatelka ve svobodném povolání

Profesní životopis

Po maturitě na Střední všeobecné vzdělávací škole v Hradci Králové v roce 1969 studovala v letech 1969-1971 propagační výtvarnictví na Střední odborné škole výtvarné v Praze. Mezi lety 1971-1976 studovala germanistiku a výtvarnou výchovu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Roku 1992 získala titul Mgr.

V letech 1977-1983 působila jako metodička pro literární a výtvarnou tvorbu ve Středočeském kulturním středisku. V roce 1983 byla dva semestry asistentkou na Českém vysokém učení technickém. V průběhu let 1985-1990 pracovala jako redaktorka v nakladatelstvích Avicenum a Panorama. V letech 1990-1992 byla zaměstnána jako vedoucí referentka v Kanceláři prezidenta ČSFR. Poté, v letech 1992-1997, působila jako redaktorka v nakladatelstvích Ivo Železný a Pragma.

Překládá z němčiny, převážně uměleckou prózu současných autorů, z odborné literatury pak díla společenskovědní orientovaná na historii, výtvarné umění a psychologii.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • pseudonym: Yana Demantová

Překládané jazyky

 • němčina

Role

 • překladatel
 • redaktor

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008
 • Salon, příloha Práva 20.4.2006
 • Informace od překladatele

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000003855
 • Aktualizováno: 3. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní