Václav Cílek (* 1955)

Životopisné údaje

Historické údaje

Narozen 11. 5. 1955 v Brně. RNDr., CSc., geolog, zabývá se klimatickými oscilacemi a vývojem české krajiny. Autor studií, speleologických sborníků a popularizačních článků, též překladatel filozofických textů.

Překlady

Zpětná vazba

Zdroje informací

  • Co daly naše země Evropě a lidstvu
  • Deset obrazů krocení býka (Překlad: V.Cílek)
  • Dokořán - redakce – publikační identifikace
  • Cílek, V.: Orfeus – datum narození

Systémové údaje

  • Systémové číslo: 000003882
  • Aktualizováno: 2. 12. 2009