Viera Glosíková

Životopisné údaje

Historické údaje

Práce o českých, židovských a německých literárních vztazích.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Zdroje informací

  • Literatura s hvězdou Davidovou / Alexej Mikulášek, Viera Glosíková, Antonín B. Schulz a kolektiv
  • Anthologie der deutschen Dichtung

Systémové údaje

  • Systémové číslo: 000003887
  • Aktualizováno: 23. 7. 2007