Petr Přespole

Životopisné údaje

Historické údaje

Publikace z oblasti hornického práva.

Překlady

Zpětná vazba

Zdroje informací

  • Ius regale montanorum, aneb, Právo královské horníkuov / z latiny přeložil Petr Přespole roku 1460

Systémové údaje

  • Systémové číslo: 000003962
  • Aktualizováno: 10. 5. 2001