Věra Koubová (* 1953)

Narozena 1953 v Kloboukách u Brna. Manžel Pavel Kouba (*1953) je profesor filosofie.

Životopisné údaje

Studium

 • 1979: FF UK překladatelství a tlumočnictví němčina-angličtina (PhDr.)
 • 1986-1989: Pražská fotografická škola

Povolání

 • překladatelka z němčiny a fotografka

Zaměstnání

 • 1979-1986: tlumočení, na volné noze
 • 1986-doposud: překládání a fotografování, na volné noze

Historické údaje

Narozena 1953 v Kloboukách u Brna. Překladatelka z němčiny a fotografka.

Profesní životopis

Od ukončení studia překladatelství na filosofické fakultě Karlovy university v Praze v oboru němčina-angličtina roku 1979 disertací Jazyková originalita jako překladatelský problém (především na základě rozboru překladů románu Jamese Joyce Ulysses) se Věra Koubová věnuje překládání německojazyčné prózy, poezie a filosofie, zvláště dosud nepřeložených prací Friedricha Nietzscheho, spisů Franze Kafky v rámci jeho sebraného Díla v češtině a poetických sbírek původně pražského Němce Franze Wurma (1926). Texty, jimiž se zabývá překladem či v ilustraci, prezentuje buď jako literárně hudební pásma v samostatných pořadech živě či v rozhlase, nebo v přednášce, příp. doslovu anebo v rámci literární procházky.

Věra Koubová navštěvovala v letech 1986-1989 Pražskou fotografickou školu. Zakončila ji teoretickou prací Zapomenuté portréty o svém objevu negativních desek s podobiznami slavných osobností z přelomu 19. a 20. století z ateliéru Mulač. V devadesátých letech se nejprve věnovala snímkům souboru Místo děje, představujícím člověka ve městě na místech (možných) dějů.

Pro projekt německého historika Steffena Höhna snímala po řadu let hroby českých, německých a židovských osobností na území bývalé „Bohemie“. Dále zachycuje na konferencích dramatické výjevy i soustředění člověka v abstraktním prostředí. Dlouhodobější události sbírá do fotoesejů.

Nejnověji se zabývá ilustracemi, v nichž v dialogu s literárním dílem transformuje jeho výpověď do obrazového tvaru. Průběžně zkoumá možnosti portrétní fotografie. Pracuje klasickou stříbrnou metodou bez digitální manipulace černobílého obrazu.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • němčina

Role

 • překladatel
 • autor paratextu

Zdroje informací

 • Steffen Höhne, Věra Koubová: Nesmrtelní, smrtelní
 • Databáze OP 2008
 • Informace od překladatele
 • www.verakoubova.net

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000004024
 • Aktualizováno: 19. 7. 2013
 • Stav zpracování: základní