Jiří Josek (* 1950)

Narozen 31. března 1950 v Brně.

Životopisné údaje

Studium

 • SVVŠ Voděradská v Praze 10 (maturita 1968)
 • 1968-74: FF UK, angličtina-čeština (1985 - PhDr.)

Povolání

 • překladatel z angličtiny, nakladatelský redaktor, vysokoškolský pedagog a divadelní režisér

Zaměstnání

 • 1974-1975: tlumočník pro PIS
 • 1975-91: odborný redaktor v nakladatelství Odeon v Praze
 • 1978-doposud: překladatel, občasný textař
 • 1991-doposud: vysokoškolský učitel na ÚTRL FF UK
 • 1994-96: odborný asistent (český jazyk a literatura) na Cornellově univerzitě v USA
 • 1999: založil nakladatelství Romeo
 • 2007: jmenován docentem (DAMU)

Profesní životopis

Po maturitě (1968) na SVVŠ Voděradská v Praze 10 studoval 1968-74 angličtinu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1985 získal titul PhDr., v roce 2007 byl jmenován docentem (DAMU).

V letech 1975-91 byl odborným redaktorem v nakladatelství Odeon v Praze v oddělení angloamerické literatury, od 1991 působí jako vysokoškolský učitel na Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V letech 1994-96 hostoval jako odborný asistent na Cornellově univerzitě v USA, kde vyučoval český jazyk a literaturu. Roku 1999 založil nakladatelství Romeo, kde vydává ve dvojjazyčné edici své překlady Shakespearových her, ale i jiná díla klasické a současné literatury (např. A. S. Puškin: Evžen Oněgin v překladu Milana Dvořáka).

Překládá z angličtiny, zaměřuje se na moderní anglo-americkou prózu a poezii a na současné i klasické divadelní hry a muzikály. Je překladatelem a úpravcem audiovizuálních pořadů (podtitulky a dabing, např. podtitulky k televiznímu zpracování Shakespearových dramat v BBC).

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • angličtina

Role

 • překladatel
 • redaktor
 • autor paratextu
 • autor

Zdroje informací

 • Salon, příloha Práva 28. 12. 2001
 • Databáze OP 2008
 • Informace od překladatele

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000004045
 • Aktualizováno: 1. 10. 2014
 • Stav zpracování: základní