Ivo Vasiljev (* 1935)

Narozen 29. května 1935 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • 1953: maturita na Ruském gymnáziu v Praze
 • 1953-58: obor korejština a dějiny Dálného východu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1959-63: vědecká aspirantura (obor vietnamský jazyk) v Orientálním ústavu Československé akademie věd
 • 1965: vědecká hodnost CSc.

Povolání

 • koreanista a vietnamista, překladatel z korejštiny a vietnamštiny, vědecký pracovník Orientálního ústavu, vyučující vietnamštiny, autor jazykovědných a kulturně historických studií

Zaměstnání

 • Do 1971: vědecký pracovník Orientálního ústavu
 • 1981-91: vědecký pracovník v Ústavu pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd
 • 1962-70: vedení oboru vietnamistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1968: vedení kurzu vietnamštiny na univerzitě v Hullu (Velká Británie)
 • Od 80. let: překladatel, jazykovědné a kulturně historické studie

Profesní životopis

Obeznámení s novodobou problematikou Vietnamu (cesty v letech 1963-66) ho přivedlo ke studiu moderních dějin Vietnamu.

V 80. letech spojoval teoretické práce v oblasti etnicity a historie českého vystěhovalectví s osvětovou činností ve vztahu k hostujícím vietnamským dělníkům.

S Vladimírem Korčákem a Nguyen Van Canhem pracoval na překladech ze současné vietnamské poezie, s Nguyen Phan Canhem přeložil do vietnamštiny Máchův Máj (rukopis, Český literární fond 1990).

V poslední době působí jako konzultant na mezinárodním archeologickém projektu ve Vietnamu a pokračuje v jazykovědných a kulturně historických studiích, rozšířených o austronéské a thajské jazyky a kultury.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • korejština
 • vietnamština

Role

 • překladatel
 • autor

Zdroje informací

 • Kdo je kdo v ČR - čeští orientalisté...
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000004083
 • Aktualizováno: 20. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní