Klára Osolsobě (* 1964)

Životopisné údaje

Historické údaje

Narozena 12.2.1964 v Brně. PhDr., Dr., filoložka, vysokoškolská pedagožka, věnuje se německému a zejména českému jazyku - korpusové lingvistice, překladatelka.

Překlady

Zpětná vazba

Zdroje informací

  • Osolsobě,K.-Pala,K.: Základy počítačové lingvistiky
  • Pala,K.-Halasová,K.: Základy výpočetní techniky pro filology – další podoba jména
  • www (Masarykova univerzita)

Systémové údaje

  • Systémové číslo: 000004206
  • Aktualizováno: 6. 5. 2003