Tomáš Zábranský (* 1969)

Narozen 1969 v Hranicích na Moravě.

Životopisné údaje

Studium

 • 1993: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, titul MUDr.
 • 2001: titul Ph.D. v oboru epidemiologie, hygiena a preventivní lékařství

Povolání

 • epidemiolog a překladatel z angličtiny

Zaměstnání

 • vedoucí studie PAD ověřující na zakázku vlády dopady novelizace drogové legislativy v ČR po roce 1998
 • 1999-2001: zodpovídající za ustavení Národního monitorovacího střediska (NMS) pro drogy a drogové závislosti v ČR (v rámci projektu Phare)
 • 2003-2004: stipendista na Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University (USA) a spolupracující výzkumník Národního institutu pro otázky zneužívání drog (NIDA) a Centra pro výzkum drogové politiky think-tanku RAND Corp
 • v současnosti: vedoucí pro vědu a výzkum Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF a VFN UK; externí spolupracovníke NMS; drogový epidemiolog pro OSN a EU; externí vyučující drogové epidemiologie na Univerzitě Palackého v Olomouci

Profesní životopis

Jeho hlavními výzkumnými zájmy jsou epidemiologie krevně přenosných nemocí a úmrtnost v populaci uživatelů nelegálních drog, kvalitativní výzkum neinstitucionalizované populace uživatelů nelegálních drog, a ekonomické evaluace drogových programů a politik.

Je členem redakčních rad dvou zahraničních (Journal of Drug Issues, Harm Reduction Journal) a jednoho domácího (Adiktologie) vědeckého časopisu, několika domácích odborných společností, Mezinárodního think-tanku pro analýzy drogové politiky (Velká Británie) a Referenční skupiny OSN pro otázky HIV/AIDS a užívání drog.

Autor knih a překladů s drogovou problematikou. Překládá z angličtiny prózu a literaturu faktu, obvykle společně s Davidem Záleským (1968-). Spolupracuje především s nakladatelstvím Votobia v Olomouci.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • angličtina

Role

 • překladatel
 • autor

Zdroje informací

 • Zábranský, Tomáš : Výroční zpráva o stavu ve věcech drog pro Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
 • www(Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti) – další obor
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000004466
 • Aktualizováno: 27. 5. 2010
 • Stav zpracování: základní