Jiřina Holešovská (* 1938)

Narozena 29. ledna 1938 v Prešově na Slovensku.

Životopisné údaje

Studium

 • Střední ekonomická škola, zahraniční obchod
 • Státní zkouška z portugalštiny, angličtiny, ruštiny a francouzštiny

Povolání

 • překladatelka, tlumočnice a autorka povídek a článků

Zaměstnání

 • 1956-1959: referentka v podniku zahraničního obchodu Centrotex
 • 1964-1972: zaměstnána v podniku zahraničního obchodu Strojimport
 • 1972-1989: překladatelka v koncernu Škoda Plzeň, nabídkové oddělení Praha
 • 1990-1992: překladatelka v MON Praha
 • 1992-1996: překladatelka a vedoucí mezinárodní agendy na Vrchním soudu v Praze
 • 1996-1997: referentka a překladatelka na Mezinárodním odboru Ministerstva spravedlnosti v Praze
 • 1998-dosud: věnuje se překladům a tlumočení pro odborné firmy

Historické údaje

Narozena 29.1.1938 v Prešově. Překladatelka odborných textů i beletrie z portugalštiny, angličtiny, ruštiny a francouzštiny.

Profesní životopis

Vystudovala Střední ekonomickou školu v Praze se specializací na zahraniční obchod. V letech 1956-59 byla zaměstnána jako referentka v podniku zahraničního obchodu Centrotex. Pět let pobývala v Brazílii. Po návratu pracovala, až do roku 1972, v podniku zahraničního obchodu Strojimport. Po nuceném odchodu byla do roku 1989 zaměstnána jako překladatelka v koncernu Škoda Plzeň. V rozmezí těchto let pobývala tři roky na Sibiři. V letech 1990-92 byla překladatelkou v MON Praha.

V letech 1992-96 pracovala jako překladatelka a vedla mezinárodní agendu na Vrchním soudu v Praze. Od září 1996 do odchodu do důchodu v prosinci 1997 byla zaměstnána jako referentka a překladatelka na Mezinárodním odboru Ministerstva spravedlnosti v Praze.

V průběhu let psala povídky a články, které publikovala v časopisech a přílohách deníků. Má státní zkoušky z portugalštiny, angličtiny, ruštiny a francouzštiny, z těchto jazyků také překládá odborné texty i beletrii. Překládá rovněž do angličtiny.

Od roku 1998 se věnuje pouze překládání, zejména z angličtiny a portugalštiny. V posledních letech překládá a tlumočí pro odborné firmy.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • pseudonym: Ludmila Gabrielová
 • za svobodna: Jiřina Gregorová

Překládané jazyky

 • angličtina
 • portugalština
 • francouzština
 • ruština

Role

 • překladatel
 • autor

Zdroje informací

 • Barbara De Angelis: Opravdové chvíle pro milence
 • Gustav Meyrink: Netopýři
 • Databáze OP 2008
 • Informace od překladatele

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000004854
 • Aktualizováno: 10. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní