Petr Kitzler (* 1979)

Narozen 9. února 1979.

Životopisné údaje

Studium

 • 1997-2003: obor klasická řečtina - latina na FF MU v Brně
 • 2003-05: studium latinské medievistiky na FF MU v Brně (PhDr.)
 • 2005-2010: doktorské studium filosofie na ÚFaR FF UK v Praze
 • 2008: Andrew W. Mellon Research Fellow, Warburg Institute, University of London (3 měsíce)
 • 2010-2013: doktorské studium klasické filologie na FF UK v Praze (PhD.)
 • 2011: Andrew W. Mellon Research Fellow, Warburg Institute, University of London (3 měsíce)

Povolání

 • klasický filolog a redaktor, překládá z latiny, angličtiny a němčiny, vědecký pracovník Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR v Praze a vědecký tajemník Filosofického ústavu AV ČR v Praze

Zaměstnání

 • 2003-dosud: vědecký pracovník v Centru pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP v Olomouci
 • 2007-dosud: vědecký pracovník Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR, výkonný redaktor vědeckého časopisu Listy filologické
 • 2013-dosud: šéfredaktor mezinárodního vědeckého časopisu Eirene. Studia Graeca et Latina (2007-2013: výkonný redaktor)
 • 2013-dosud: vědecký tajemník Filosofického ústavu AV ČR v Praze

Profesní životopis

Překládá zejména spisy z oblasti latinské patristiky a hagiografie. Od roku 2007 pracuje v Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR v Praze jako vědecký pracovník a výkonný redaktor časopisu Listy filologické. V roce 2013 byl jmenován šéfredaktorem odborného časopisu Eirene. Studia Graeca et Latina tamtéž a vědeckým tajemníkem Filosofického ústavu AV ČR. Od roku 2003 spolupracuje jako vědecký pracovník a překladatel z latiny s Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP v Olomouci.

Z živých jazyků překládá především odbornou humanitně zaměřenou literaturu, zabývá se také osobou Friedricha Nietzscheho.

Jako redaktor spolupracuje zejména s nakladatelstvím Oikoymenh. V letech 1997, 2004 a 2005 byl opakovaně oceněn v překladatelské soutěži Jiřího Levého (čestné uznání, druhá, resp. třetí cena), podílel se na překladu knihy J. Serkeho, Böhmische Dörfer, která byla v roce 2001 oceněna dvěma cenami Magnesia Litera. Je členem výboru Obce překladatelů.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • angličtina
 • latina
 • němčina

Role

 • překladatel
 • redaktor

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008
 • Informace od překladatele

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000004857
 • Aktualizováno: 19. 11. 2015
 • Stav zpracování: základní