František Pavlíček

Životopisné údaje

Historické údaje

Překladatel spiritistické literatury z francouzštiny.

Překlady

Zpětná vazba

Zdroje informací

  • Kardek, A.: Spiritická philosophie
  • Genesis, neb, Stvoření všehomíra
  • Křesťanský spiritism, neboli, Výklad čtvera evangelií a desatera přikázání

Systémové údaje

  • Systémové číslo: 000004968
  • Aktualizováno: 22. 5. 2006