Zdeněk Hrdlička (* 1919, † 1999)

Narozen 12. července 1919 v Praze, zemřel 22. března 1999 tamtéž. Manželka Věnceslava Hrdličková (1924-) s ním spolupracovala na některých překladech.

Životopisné údaje

Studium

 • 1945-1949: studium na UK Praha
 • 1946-1948: studium na Harvard University Graduate School v USA

Povolání

 • sinolog, japanolog a překladatel z čínštiny a japonštiny

Zaměstnání

 • 1951-1954: kulturní přidělenec v Pekingu
 • 1957-1961: kulturní přidělenec v Japonsku
 • 1964-1969: velvyslanec v Japonsku
 • 1970-1976: pracovník Orientálního ústavu ČSAV

Profesní životopis

Od roku 1945 studoval na Univerzitě Karlově, kde v roce 1949 získal doktorát filozofie (PhDr.). Mezi lety 1946-1948 navštěvoval Harvard University Graduate School v USA. Byl jedním ze zakladatelů populárně-vědeckého orientalistického časopisu Nový Orient (1945). Od roku 1951 působil v diplomatických službách, nejprve jako kulturní přidělenec v Pekingu (do 1954), později v Japonsku (1957-1961, 1964-1969 jako velvyslanec). V letech 1970-1976 byl zaměstnán v Orientálním ústavu Československé akademie věd v Praze.

Odborně se zaměřoval na studium orální literatury v Číně a Japonsku. Prováděl terénní výzkum dnes již téměř vymizelých druhů vyprávění. Zabýval se také problematikou čínských a japonských zahrad a možnostmi jejich uplatnění v českém prostředí. Stal se inspirátorem bonsajistického hnutí, spoluzakladatelem Bonsai klubu Praha, byl autorem návrhů čínských a japonských zahrad realizovaných v arboretech a na výstavách s mezinárodní účastí. Překládal z čínštiny a japonštiny. Společně s manželkou Věnceslavou vytvořili překlad japonských pohádek, který vyšel francouzsky (Les plus beaux récits du Japon, Paris 1993) a anglicky (Japanese Folktales, London 1993).

Překlady

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • čínština
 • japonština

Role

 • překladatel

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000005203
 • Aktualizováno: 13. 10. 2010
 • Stav zpracování: základní