Jiřina Šedinová (* 1946)

Narozena 21. dubna 1946 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • Střední všeobecně vzdělávací škola v Praze 4 (maturita 1964)
 • 1964-1969: historie - hebraistika na FF UK
 • 1973: PhDr.
 • 1990: CSc.
 • 1999: Doc.

Povolání

 • hebraistka, vysokoškolská pedagožka a překladatelka z hebrejštiny

Zaměstnání

 • 1969-1990: odborná pracovnice Židovského muzea v Praze
 • 1991-1995: vědecká pracovnice Židovského muzea v Praze
 • 1995-1999: kantorka na Státní jazykové škole
 • 1999-doposud: vedoucí oboru hebraistika na FF UK

Profesní životopis

Po maturitě (1964) na Střední všeobecně vzdělávací škole v Praze 4 studovala v letech 1964-69 obor historie - hebraistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1973 získala titul PhDr. a 1990 vědeckou hodnost CSc.

V letech 1969-90 působila jako odborná pracovnice a 1991-95 jako vědecká pracovnice Židovské muzea v Praze, 1995-99 vyučovala na Státní jazykové škole. Od 1999, kdy se stala docentkou, vede obor hebraistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde přednáší židovské dějiny, kulturní dějiny a literaturu.

Na tuto oblast hebraistických a judaistických studií se specializovala již v období své práce v Židovském muzeu, kde mj. v rámci vědeckého úkolu Hebraica Bohemica zpracovávala hebrejskou historiografickou literaturu (kroniky, drobnou historiografickou a memoárovou prózu, náboženskou poezii historického obsahu). Výsledky své práce publikovala v odborných judaistických časopisech.

Překládá z hebrejské literatury starší i současné, jak poezii, tak prózu. V oblasti starší literatury se zaměřuje především na středověké, renesanční a barokní literární památky vzniklé v českých zemích. Současnou hebrejskou literaturu v jejích překladech reprezentují díla izraelských autorů.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • hebrejština

Role

 • překladatel

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000005697
 • Aktualizováno: 10. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní