Oldřich Richterek (* 1940)

Narozen 1. ledna 1940 v Lubojatech (okres Nový Jičín).

Životopisné údaje

Studium

  • Jedenáctiletá střední škola v Bílovci (maturita 1957)
  • FFUP, ruský jazyk-dějepis (1968 - PhDr.)
  • 1975: FFMU, němčina

Povolání

  • vysokoškolský pedagog, rusista, literární vědec a teoretik překladu

Zaměstnání

  • učitel na střední škole v Rychnově nad Kněžnou
  • 1980-doposud: přednáší na PFUHK

Profesní životopis

Po maturitě (1957) na jedenáctileté střední škole v Bílovci vystudoval obor ruský jazyk a dějepis na FFUP v Olomouci a němčinu na FFMU v Brně (1975). 17 let působil na střední škole v Rychnově nad Kněžnou, od r. 1980 na Pedagogické fakultě dnešní Univerzity Hradec Králové. V roce 1968 získal titul PhDr., v roce 1987 CSc. V roce 1989 byl jmenován docencem a 2000 univerzitním profesorem pro obor dějiny ruské literatury. Je členem redakční rady časopisů Slavica Litteraria, Opera Slavica, Новая русистика, člen recenzní rady časopisů Svět literatury, Lingua Viva. Zabývá se rusko-českou literární komparatistikou v překladovém aspektu, teorií překladu a dialogem kultur. V těchto oborech publikoval přes 200 odborných statí a recenzí v časopisech, sbornících a kolektivních monografiích v České republice, Slovenské republice, Polsku, Maďarsku, Německu, Ruské federaci a na Ukrajině.

Zpětná vazba

Zdroje informací

  • Informace od překladatele

Systémové údaje

  • Systémové číslo: 000005713
  • Aktualizováno: 23. 11. 2011
  • Stav zpracování: základní