Josef Zumr (* 1928)

Narozen 19. března 1928 v obci Úmyslovice (u Poděbrad). Na několika překladech spolupracoval s manželkou Jiřinou Zumrovou (*1928). V době nesvobody zapůjčil své jméno překladatelům Miroslavu Drozdovi a Milanu Jungmannovi.

Životopisné údaje

Studium

 • 1947: maturita (reálné gymnázium v Táboře)
 • 1947-1952: FF UK, filosofie a slovanská literatura (PhDr.)

Povolání

 • historik filosofie a překladatel

Zaměstnání

 • 1951-1953: redaktor Slovanského nakladatelství, Státního pedagogického nakladatelství a odborným pracovníkem Československo-sovětského institutu
 • 1953-1973: Filosofický ústav ČSAV
 • 1964: CSc.
 • 1974-1987: překladatel na volné noze
 • 1987-1989: vědecký pracovník Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská Československé akademie věd
 • 1990-doposud: Vědecký pracovník Filosofického ústavu AV ČR
 • 1993: řádný člen Mezinárodního filosofického institutu se sídlem v Paříži
 • 1994-doposud: externě přednáší dějiny české filozofie a dějiny estetiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého
 • 2006-doposud: ředitel nakladatelství FILOSOFIA (při FÚ AV ČR)

Profesní životopis

Od 1953 do 1973 působil v Kabinetu pro filozofii, respektive ve Filozofickém ústavu Československé akademie věd jako vědecký aspirant a posléze vědecký pracovník. V letech 1963-1970 vedl pracovní skupinu pro dějiny české filozofie, 1968-1970 mezioborový tým pro studium dějin českého myšlení a současně byl zástupcem ředitele ústavu. V 60. letech přednášel během krátkodobých studijních pobytů v zahraničí ve Varšavě, východním Berlíně, Moskvě, Heidelbergu, Cáchách a Řezně. Po roce 1989 také v Londýně, New Yorku, Paříži, Lublani, aj. Externě také přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1968-1969). Do roku 1969 spolupracoval s Literárními novinami, Plamenem, Orientací a Analogonem. Po propuštění z Filozofického ústavu se 1974-1987 věnoval překladatelské činnosti ve svobodném povolání. V1987-1989 byl vědeckým pracovníkem Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská Československé akademie věd. Roku 1990 se vrátil do Filozofického ústavu ČSAV jako vědecký pracovník a od roku 1990 do roku 1992 byl ředitelem ústavu. Současně se roku 1990 stal předsedou kuratoria (správní rady) obnoveného Ústavu T. G. Masaryka a od roku 1994 externě přednáší dějiny české filozofie a dějin estetiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého.

Zabývá se dějinami novodobého českého a německého myšlení, např. světovým názorem českých radikálních demokratů, osobností J. F. Herbarta a vlivy herbartismu v českém prostředí i s tím souvisejícími problémy českého strukturalismu, dále filosofem Ladislavem Klímou, osobností T. G. Masaryka, Jana Patočky, J. L. Fischera, K. Teiga, B. Hrabala, aj. Autorsky se podílel na českých i zahraničních encyklopediích a slovnících. Je spoluatorem a editorem řady českých i zahraničních sborníků. V 70. a 80. letech vycházely jeho příspěvky anonymně nebo v samizdatu. Ve své překladatelské práci se zaměřil na texty z oboru filozofie, literární vědy, dějin literatury a umění, ale z existenčních důvodů překládal i knihy z literatury faktu nebo knihy odborné.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • ruština
 • polština
 • němčina

Role

 • autor
 • překladatel
 • redaktor
 • editor
 • autor paratextu
 • krycí překladatel

Zdroje informací

 • Informace od překladatele
 • Rachůnková 1992

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000005718
 • Aktualizováno: 23. 11. 2011
 • Stav zpracování: základní