Bohumil Bareš (* 1906, † 1982)

Narozen 18. prosince 1906, zemřel 5. května 1982.

Životopisné údaje

Studium

  • povoláním středoškolský profesor

Povolání

  • překladatel z arménštiny

Zaměstnání

  • středoškolský profesor
  • velmi intenzivně se věnoval obecné lingvistice a staré arménštině

Profesní životopis

Povoláním byl středoškolský profesor, vedle toho se však celý život velmi intenzivně věnoval obecné lingvistice - také staré arménštině a přispěl výraznou měrou k poznání staré a starší arménské literatury.

Velmi málo publikoval, avšak roku 1958 vydal výbor patnácti pověstí arménských spisovatelů 5. století s názvem Staré arménské pověsti.

Zpětná vazba

Překládané jazyky

  • arménština

Role

  • překladatel

Zdroje informací

  • Databáze OP 2008

Systémové údaje

  • Systémové číslo: 000005725
  • Aktualizováno: 15. 6. 2010
  • Stav zpracování: základní