Zorica Dubovská (* 1926)

Narozena 11. dubna 1926 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • 1945- Drtinovo reálné gymnázium v Praze (maturita)
 • 1945-1950: Vysoká škola hospodářských věd, směr zahraničně-obchodní (titul komerční inženýr)
 • 1950-1955: obor obecný jazykozpyt se zaměřením na jazyky Indonésie Filologické fakulty UK (titul promovaný filolog)

Povolání

 • odbornice na indonéské jazyky, autorka učebnic indonéštiny a javánštiny, překladatelka z indonéštiny

Zaměstnání

 • 1950-1952: sektor zahraničního obchodu (Exico, a. s., PZO Motokov)
 • 1955-1957: po promoci byla zaměstnána v Československé obchodní komoře
 • 1957-1959: čs. zastupitelský úřad v Jakartě
 • 1959-1962: redakce jazykových příruček Státního pedagogického nakladatelství
 • 1962-1984: učitelka indonéštiny na Jazykové škole v Praze
 • 1964: vedoucí orientálního oddělení na Jazykové škole v Praze
 • 1964-1974, od října 1990: externí výuka indonéského jazyka a literatury na Filozofické fakultě UK
 • 1994-doposud: interní výuka indonéského jazyka a literatury na Filozofické fakultě UK
 • 1967: jmenována soudní tlumočnicí indonéského jazyka Městským soudem v Praze
 • 1968-1970: místopředsedkyně Společnosti československo-indonéského přátelství
 • 1990-1994: předsedkyně a poté výkonná tajemnice Nusantary, společnosti přátel Indonésie
 • 1984: v důchodu

Profesní životopis

Po maturitě na Drtinově reálném gymnáziu v Praze absolvovala v letech 1945-50 Vysokou školu hospodářských věd, směr zahraničně-obchodní, a získala titul komerční inženýr.

Poté (1950-55) absolvovala Filologickou fakultu Univerzity Karlovy, obor obecný jazykozpyt se zaměřením na jazyky Indonésie (titul promovaný filolog).

Již během studií pracovala v podnicích zahraničního obchodu (Exico, a. s., PZO Motokov, 1950-52); po promoci byla zaměstnána v Československé obchodní komoře (1955-57)

Poté působila na československém zastupitelském úřadě v Jakartě (1957-59) a ve Státním pedagogickém nakladatelství v redakci jazykových příruček (1959-62).

Od 1962 byla učitelkou indonéštiny a od 1964 vedoucí orientálního oddělení na Jazykové škole v Praze. Od 1984 je v důchodu.

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vyučovala externě indonéský jazyk a literaturu 1964-74 a znovu od října 1990, interně od 1994.

Její obsáhlé zpracování Indonéských pohádek vyšlo rovněž francouzsky (Contes d'Indonésie, spoluautor Vratislav Štovíček, 1979), německy (Indonesische Märchen, 1979) a nizozemsky.

Zpětná vazba

Další jména

 • varianta jména: Zorica Marta Dubovská

Role

 • překladatel
 • autor

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008
 • LA-PNP

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000005737
 • Aktualizováno: 20. 7. 2010
 • Stav zpracování: základní