Josef Klíma (* 1909, † 1989)

Narozen 16. listopadu 1909 ve Vídni (Rakousko), zemřel 30. listopadu 1989 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • 1928 - Akademické gymnázium v Praze s rozšířenými zkouškami z latiny, řečtiny a francouzštiny (maturita)
 • 1928-1932: studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1930 - studium babylonských, asyrských a chetitských právních textů u M. San Nicolò a P. Koschakera na Německé univerzitě v Praze
 • 1931 - přednášky v klínopisném semináři Bedřicha Hrozného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1932-1936: studium klasické filologie a dějin starověku v Praze
 • 1933-1934: pokračování studií klasické filologie a dějin starověku v Paříži u V. Scheila a v Lipsku u B. Landsbergera

Povolání

 • orientalista, historik klínopisného práva starověkého Předního východu, překladatel ze sumerštiny a akkadštiny

Zaměstnání

 • 1932-1939: asistent u O. Sommera
 • 1935: člen Orientálního ústavu v Praze
 • 1935-1950: úředník pražské finanční prokuratury
 • 1947: přednášel jako docent právních dějin starověku Právnické fakulty Univerzity Karlovy
 • 1950-1971: vědecký pracovník Orientálního ústavu Československé akademie věd
 • 1954 a 1958: hostující profesor na Právnické fakultě univerzity ve Varšavě
 • 1964: nositel čestného doktorátu univerzity v Krakově
 • 1970: jmenován stálým členem-korespondentem Académie des Inscriptions et Belles Lettres (Institut de France) v Paříži
 • 1971: odchod do důchodu

Profesní životopis

Studoval na Právnické fakultě (1928-32) a od roku 1931 i na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde navštěvoval přednášky v klínopisném semináři Bedřicha Hrozného.

Na Německé univerzitě v Praze studoval od 1930 babylonské, asyrské a chetitské právní texty u M. San Nicolò a P. Koschakera.

V letech 1932-1936 studoval rovněž klasickou filologii a dějiny starověku. V letech 1934-35 ve svých studiích pokračoval v Paříži u V. Scheila a v Lipsku u B. Landsbergera (1934-1935 společně s L. Matoušem).

Roku 1935 se stal členem Orientálního ústavu v Praze, po dlouhá léta (1935-50) byl zaměstnán jako úředník pražské finanční prokuratury.

Jeho habilitační práce o starobabylonském dědickém právu byla přijata až roku 1947. Na Právnické fakultě UK mohl vyučovat jenom do čistek po převratu 1948.

Od 1950 do odchodu do důchodu 1971 byl vědeckým pracovníkem Orientálního ústavu Československé akademie věd.

Jako hostující profesor přednášel 1954 a 1958 na Právnické fakultě univerzity ve Varšavě a v Leningradu (St. Petersburgu), byl nositelem čestného doktorátu univerzity v Krakově (1964), 1970 byl jmenován stálým členem-korespondentem Académie des Inscriptions et Belles Lettres (Institut de France) v Paříži.

Zabýval se zejména výzkumem pramenů k dějinám právních a společensko-ekonomických vztahů zemí starověkého Předního východu. Byl též členem redakčních rad časopisů Archív orientálního, Nového Orientu a New Orient Bimonthly.

Kromě vědecké práce se věnoval i popularizaci výsledků výzkumu starého Předního východu a překladatelské činnosti ze sumerského a akkadského (babylonsko-asyrského) písemnictví do češtiny. Jeho osobní bibliografie obsahuje okolo 500 položek vědeckých i populárních monografií, článků, recenzí a překladů.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • akkadština
 • sumerština

Role

 • autor
 • překladatel

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008
 • LA-PNP

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000005747
 • Aktualizováno: 1. 10. 2014
 • Stav zpracování: základní