Otakar Klíma (* 1908, † 1988)

Narozen 15. listopadu 1908 v Praze, zemřel 29. listopadu 1988 tamtéž.

Životopisné údaje

Studium

 • 1927-1932: orientalistika u B. Hrozného, V. Lesného a J. Rypky a souběžně slovanská a germánská filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 1931: doktorát filozofie

Povolání

 • orientalista, vědecký pracovník, filolog a překladatel z perštiny

Zaměstnání

 • 1931-1935: výuka češtiny a němčiny na pražských gymnáziích
 • 1953-1973: vědecký pracovník Orientálního ústavu Československé akademie věd, vedoucí oddělení Přední Asie

Profesní životopis

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval u B. Hrozného, V. Lesného a J. Rypky orientalistiku (1927-32) a souběžně slovanskou a germánskou filologii.

V letech 1931-35 vyučoval češtinu a němčinu na pražských gymnáziích.

Od roku 1953 do roku 1973 byl vědeckým pracovníkem Orientálního ústavu Československé akademie věd, kde vedl oddělení Přední Asie.

Zabýval se především problematikou předislámského Íránu (Sláva a pád starého Íránu, 1977), íránskými náboženskými mysliteli a reformátory Mazdakem (monografie Mazdak, 1957, kniha Geschichte des Mazdakismus, 1977), Máním (kniha Manis Ziet und Leben, 1962) a Zarathuštrou (monografie Zarathuštra, 1964).

Autorsky se podílel na dějinách perské a tádžické literatury (1956) a na Mluvnici hebrejštiny a aramejštiny (1956). Ve svém historickém výzkumu vycházel z analýzy původních textů.

Překládal ze staroperské i středoperské literatury, překlady publikoval převážně časopisecky.

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • perština

Role

 • překladatel
 • autor

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008
 • Narozen 15.11.1908 v Praze, zemřel 29.11.1988 tamtéž. PhDr., DrSc., vedoucí oddělení západní Asie Orientálního ústavu Československé akademie věd, vědecký pracovník, íránista. Práce v oboru, publikovány též německy.

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000005748
 • Aktualizováno: 20. 8. 2010
 • Stav zpracování: základní