Vladimír Novotný (* 1946)

Narozen 19. srpna 1946 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • 1963 - Střední všeobecně vzdělávací škola v Praze (maturita)
 • 1963-1969: ruština a dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1970 titul PhDr.)
 • 1966-1967: studijní stáž na Leningradské státní univerzitě
 • 1972 - studijní stáž na Pedagogickém institutu v Moskvě

Povolání

 • literární kritik a historik, nakladatelský a časopisecký redaktor, vysokoškolský pedagog, překladatel z ruštiny

Zaměstnání

 • 1969: vědecký aspirant na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 1974-1976: redaktor časopisu Ruský jazyk (ve Státním pedagogickém nakladatelství v Praze)
 • 1976-1978: redaktor Literárního měsíčníku (ve Svazu českých spisovatelů)
 • 1978-1983: redaktor revue Světová literatura nakladatelství Odeon
 • 1983-1989: vedoucí redaktor slovanských literatur a literární teorie v knižní redakci Odeonu
 • 1990-1991: vědecký pracovník v oddělení slavistiky Ústavu pro českou a světovou literaturu Československé akademie věd
 • 1991-1996: vědecký pracovník v oddělení současné české literatury Ústavu pro českou a světovou literaturu Československé akademie věd
 • 1994-2000: vyučoval na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
 • 1999-doposud: působí na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni

Profesní životopis

Po maturitě (1963) na Střední všeobecně vzdělávací škole v Praze vystudoval 1963-69 ruštinu a dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a 1970 získal titul PhDr. Absolvoval studijní stáže na Leningradské státní univerzitě (1966-67) a na Pedagogickém institutu v Moskvě (1972).

Od 1969 působil jako vědecký aspirant na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, potom byl v Praze 1974-76 redaktorem časopisu Ruský jazyk (ve Státním pedagogickém nakladatelství), 1976-78 redaktorem Literárního měsíčníku (ve Svazu českých spisovatelů), 1978-83 redaktorem revue Světová literatura nakladatelství Odeon a 1983-89 vedoucím redaktorem slovanských literatur a literární teorie v knižní redakci Odeonu.

Od 1990 do ledna 1999 byl vědeckým pracovníkem (nejprve v oddělení slavistiky, od 1991 v oddělení současné české literatury) Ústavu pro českou a světovou literaturu Československé akademie věd (od 1993 Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky), zároveň 1994-2000 vyučoval na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Od 1999 působí na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Od začátku svého veřejného působení hojně, pohotově a pravidelně publikuje v řadě novin a časopisů rusistické a bohemistické recenze, kritiky, polemiky, sloupky a glosy o aktuálních knižních novinkách i o dalších oblastech současné domácí kultury.

1990-91 otiskoval v Lidových novinách Abecedu zapovězených o autorech, kteří se začali vracet do nakladatelských plánů a do povědomí čtenářů. Více než stovku překladových a původních knižních titulů doprovodil zasvěcenými předmluvami, doslovy, autorskými medailony či jinými komentáři zařazujícími předkládané tvůrce do širšího historického a literárněhistorického kontextu.

Také knižním souborem Odpovědnost tvorby. Mozaika sovětské literární současnosti (1979 náklad zničen, zkráceně 1983) získal renomé odborníka, který se výrazně a s předstihem podílel na prezentaci nových, kritických proudů v poválečném a postalinském Rusku a jeho literární kultuře. Uveřejnil rovněž desítky bohemistických studií a knižní soubor recenzí Literární kritiky. Bohemica (1997).

Jako překladatel se zajímal především o soudobé ruské autory nonkonformního ražení (V. Lichonosov, V. Orlov, V. Těndrjakov). V celkovém úhrnu aktivit je překladatelská práce spíše doplňkem jeho literární činnosti, patří však k základním rysům jeho osobnosti.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • ruština

Role

 • překladatel
 • redaktor

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008
 • LA-PNP
 • Kdo je kdo v ČR 94/95

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000005800
 • Aktualizováno: 20. 8. 2010
 • Stav zpracování: základní