František Kautman (* 1927)

Narozen 8. ledna 1927 v Českých Budějovicích.

Životopisné údaje

Studium

 • Reálné gymnázium v Českých Budějovicích (maturita 1945)
 • 1945-49: Vysoká škola politická a sociální
 • 1952-57: Literární institut M. Gorkého (1957 - CSc.)

Povolání

 • literární vědec, estetik, spisovatel a překladatel z ruštiny

Zaměstnání

 • 1949-52: šéfredaktor nakladatelství Československý spisovatel
 • 1957-58: vedoucí kulturní rubriky v časopise Kultura
 • 1959-61: odborný dokumentátor Encyklopedického institutu Československé akademie věd
 • 1961-71: vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu Československé akademie věd
 • 1973-74: prodavač v národním podniku Klenoty

Profesní životopis

Po maturitě (1945) na reálném gymnáziu v Českých Budějovicích vystudoval v letech 1945-49 Vysokou školu politickou a sociální v Praze, 1949-52 byl šéfredaktorem nakladatelství Československý spisovatel. V letech 1952-57 pobýval v Moskvě, kde studoval na Literárním institutu M. Gorkého (1957 dosáhl vědecké hodnosti CSc.). Po návratu do Prahy vedl v letech 1957-58 kulturní rubriku v časopise Kultura, 1959-61 byl odborným dokumentátorem Encyklopedického institutu Československé akademie věd. Roku 1961 se stal vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Československé akademie věd (1968 získal na základě kandidátské disertace titul PhDr.), 1971 byl z politických důvodů propuštěn. Po dvou letech bez zaměstnání pracoval v letech 1973-74 jako prodavač v národním podniku Klenoty v Praze, 1974 odešel do invalidního důchodu. Signatář Charty 77.

Od poloviny 40. let přispíval do deníků (Lidové noviny), časopisů (Nový život, Tvorba, Kultura, Kulturní tvorba, Literární noviny, Plamen, Reportér) a odborných periodik (Česká literatura, Československá rusistika, Estetika, Filozofický časopis), v 70. a 80. letech otiskoval své texty pod šiframi a vypůjčenými jmény nebo v samizdatu (1981 spoluzakladatel Kritického sborníku) či v exilových časopisech (Svědectví - Paříž, Obrys - Mnichov, Listy - Řím), po roce 1989 opět publikoval v plném rozsahu v domácím tisku. Zaměřil se na českou i světovou literaturu 20. století, zvláštní pozornost věnoval F. M. Dostojevskému (Boje o Dostojevského, Praha 1966; Dostojevskij - věčný problém člověka, samizdat 1976, Praha 1992), F. Kafkovi (Svět Franze Kafky, samizdat 1977, Praha 1990) a E. Hostovskému (Polarita našeho věku v díle Egona Hostovského, samizdat 1977, Praha 1993) i teoretickým otázkám (studie K typologii literární kritiky a literární vědy, samizdat 1977, Praha 1995), zkoumá nejširší souvislosti literárního dění (studie Literatura a filosofie, 1968; O českou národní identitu samizdat 1978; Česká otázka po pětaosmdesáti letech samizdat 1980, Masaryk, Šalda, Patočka, Praha 1990; Naděje a úskalí českého nacionalismu (V. Dyk), 1992; O literatuře a jejích tvůrcích, 2000). Je rovněž autorem veršů (Opilý satelit, 1966; Melodie na jedné struně, samizdat 1981), povídek (Nádhera rovnováhy, 1969) a autobiograficky laděných próz (Román pro tebe, samizdat 1978, Praha 1997; Mrtvé rameno, samizdat 1977, Praha 1992; Prolog k románu, samizdat 1979, Praha 1992; Jak jsme s Jackem hledali svobodu, samizdat 1980, Praha 1996). Překládá z ruštiny.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Další jména

 • pseudonym: Z. Liňkov
 • pseudonym: František Beran
 • krycí jméno: Věra Fraňková

Překládané jazyky

 • ruština

Role

 • překladatel
 • autor
 • editor
 • zamlčený překladatel

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008
 • Slovník české literatury

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000005819
 • Aktualizováno: 28. 7. 2014
 • Stav zpracování: základní