Pavel Poucha (* 1905, † 1986)

Narozen 29. prosince 1905 ve Vídni, zemřel 15. ledna 1986 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • 1924: gymnázium v Jindřichově Hradci
 • 1924-1929: germánské a slovanské literatury, srovnávací lingvistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • zároveň navštěvoval přednášky sanskrtu, hindštiny, bengálštiny, hebrejštiny, turečtiny, perštiny a dalších orientálních jazyků

Povolání

 • mongolista, tibetolog a indolog, překladatel ze sanskrtu, tamilštiny, tibetštiny, mongolštiny, páli a z ruštiny

Zaměstnání

 • 1927: výuka češtiny a němčiny na pražských gymnáziích
 • 1929: titul PhDr.
 • 1932: člen kulturní sekce Orientálního ústavu
 • 1947: stálý pracovník Orientálního ústavu
 • 1948: habilitační práce
 • náměstek ředitele a vedoucí indologického oddělení Orientálního ústavu
 • 1957: odvolán z politických důvodů
 • 1957 - do důchodu 1970: jen vědecká práce

Profesní životopis

Po absolvování gymnázia v Jindřichově Hradci studoval v letech 1924-29 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze germánské a slovanské literatury, srovnávací lingvistiku a navštěvoval přednášky sanskrtu, hindštiny, bengálštiny, hebrejštiny, turečtiny, perštiny a dalších orientálních jazyků.

Od 1927 vyučoval češtinu a němčinu na pražských gymnáziích a publikoval první orientalistické práce v oboru tocharistiky a indologie. Roku 1929 získal titul PhDr. Roku 1932 se stal členem kulturní sekce Orientálního ústavu a od 1947 jeho stálým pracovníkem, 1948 předložil habilitační práci.

V Orientálním ústavu zastával i funkci náměstka ředitele a vedoucího indologického oddělení, 1957 byl z politických důvodů odvolán a až do odchodu do důchodu 1970 se věnoval jen vědecké práci. Zabýval se zejména tibetologií a mongolistikou. Externě vyučoval 1950-57 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a učil i na Škole orientálních jazyků, kterou po jistý čas řídil.

Navštívil Mongolsko i Čínu, účastnil se řady kongresů, konferencí a stáží. Byl zakladatelem české tocharistiky, tibetologie a mongolistiky, věhlasu dosáhl i v oboru vnitroasijské filologie a indologie. Okrajově se zabýval též mandžuštinou a dalšími orientálními jazyky.

Publikoval vědecké i populárně-vědecké práce v domácích i světových časopisech, věnoval se zvláště filologii, kulturní historii a historii. Překládal z indických jazyků, z tibetštiny a mongolštiny. Je znám i jako autor cestopisů z Mongolska a Číny a četných hesel v encyklopediích a slovnících. Řada prací zůstala v rukopise a je součástí jeho pozůstalosti.

Překlady

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • mongolština
 • ruština
 • páli
 • sanskrt
 • tamilština
 • tibetština

Role

 • překladatel

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008
 • LA-PNP

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000005830
 • Aktualizováno: 1. 10. 2014
 • Stav zpracování: základní