Josef Topol (* 1935)

Narozen 1. dubna 1935 v Poříčí nad Sázavou.

Životopisné údaje

Studium

 • 1950: maturita na reálném gymnáziu v Benešově
 • 1954-1959: divadelní věda a dramaturgie na DAMU

Povolání

 • dramatik a překladatel z angličtiny a za jazykové spolupráce i z dalších jazyků

Zaměstnání

 • knihovník a archivář v Praze
 • do roku 1956: lektor u E. F. Buriana
 • od roku 1959: ve svobodném povolání
 • 1965-1972: lektor, režisér, spolutvůrce uměleckého programu Divadla Za branou
 • 1974-1975: korektor v nakladatelství Vyšehrad
 • 1977: provozní pracovník v Lyra Pragensis

Historické údaje

Dramatik, překlady z angličtiny a ruštiny.

Profesní životopis

Po maturitě na reálném gymnáziu v Benešově v roce 1950 pracoval v Praze jako knihovník a archivář, pak se věnoval divadlu. Do roku 1956 působil jako lektor u E. F. Buriana, přitom studoval mezi lety 1954-1959 divadelní vědu a dramaturgii na Divadelní fakultě Akademie múzických umění, od ukončení studia byl ve svobodném povolání. V roce 1965 byl spoluzakladatelem a do roku 1972 lektorem, režisérem a spolutvůrcem uměleckého programu Divadla Za branou. Mezi lety 1974-1975 pracoval jako korektor v nakladatelství Vyšehrad. Roku 1977 byl na půl úvazku provozním pracovníkem v Lyře Pragensis, potom byl krátce zaměstnán jako dělník u stavebního podniku, odkud odešel do invalidního důchodu.

Po celá 70. léta a většinu 80. let nesměl působit v divadle a jeho hry se nemohly objevit na repertoáru ani vycházet knižně. Část Topolova dramatického díla tak vznikala bez přímého kontaktu s publikem, texty her otiskoval v samizdatu. Premiér a oficiálního vydání se díla dočkala převážně až v 90. letech. V 50. a 60. letech napsal veršovanou tragédii s historickým námětem Půlnoční vítr (1955), hry ze současnosti s etickou problematikou Jejich den (1959), Konec masopustu (1963) či Kočka na kolejích (1965), aktovky Slavík k večeři (1967) a Hodina lásky (1968). Hra Dvě noci s dívkou aneb Jak okrást zloděje se už roku 1972 premiéry nedočkala (1976 vyšla v samizdatu, 1991 oficiálně, 1994 premiéra).

Od roku 1989 se Topol vrátil na česká jeviště hrami Hlasy ptáků (1989), Sbohem, Sokrate! (samizdat 1977, premiéra 1991) a monodramatem Stěhování duší (1990). Je rovněž autorem adaptací a úprav divadelních her Klicperových či Tylových. Překládal divadelní hry z angličtiny a ruštiny.

Překlady

Zpětná vazba

Další jména

 • krycí jméno: Eva Stehlíková
 • krycí jméno: Karel Hubka

Překládané jazyky

 • angličtina
 • ruština
 • latina
 • řečtina starověká (do 1453)

Role

 • autor
 • redaktor
 • zamlčený překladatel

Zdroje informací

 • PNP-LA

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000005870
 • Aktualizováno: 24. 6. 2014
 • Stav zpracování: základní