Olga Neveršilová (* 1934)

Narozena 26. června 1934 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • 1945-1952: Drtinovo reformní reálné gymnázium v Praze (maturita)
 • 1957 - slavistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Povolání

 • básnířka a esejistka, autorka literárněvědných statí, slavistka a překladatelka z polštiny

Zaměstnání

 • 1958-1961: korektorka v redakci Časopisu pro lékařskou zdravotní dokumentaci
 • 1961-1962: byla zaměstnána ve Slovanském ústavu Československé akademie věd
 • 1962-1966: působila v Památníku národního písemnictví v Praze
 • 1969: pomocná asistentka na univerzitě v Bernu
 • 1976-1978: vědecká asistentka v knihovně Slavistického semináře v Bernu
 • 1978: lektorka západoslovanských jazyků a literatury a současně lektorka polštiny na univerzitě ve Freiburgu
 • 1992: lektorka českého jazyka a literatury ve Slavistickém a baltistickém ústavu bernské univerzity

Profesní životopis

Po maturitě (1952) na Drtinově reformním reálném gymnáziu v Praze studovala slavistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (absolvovala 1957 diplomovou prací Ohlas básnického díla Cypriana Kamila Norwida v české literatuře).

1958-61 pracovala jako korektorka v redakci Časopisu pro lékařskou zdravotní dokumentaci, 1961-62 byla zaměstnána ve Slovanském ústavu Československé akademie věd a 1962-66 působila v Památníku národního písemnictví v Praze. Současně se do 1968 věnovala soukromé výuce cizích jazyků, tlumočila z polštiny a překládala polskou literaturu.

Roku 1968 emigrovala do Švýcarska, kde od roku 1969 působila na bernské univerzitě jako pomocná asistentka, 1976-78 jako vědecká asistentka v tamní knihovně Slavistického semináře, od roku 1978 se stala lektorkou západoslovanských jazyků a literatury a současně lektorkou polštiny na univerzitě ve Freiburgu (souběžně přísedící při maturitách z češtiny na gymnáziích v Bernu a v Thunu).

Od roku 1992 lektorka českého jazyka a literatury ve Slavistickém a baltistickém ústavu bernské univerzity, v němž přednášela zejména moderní českou poezii.

Autorka básnických sbírek Vzápětí (verše z let 1963-70, München 1981), Lahvová pošta (verše z let 1970-79, Los Angeles 1980), skandinávské přírodě a kultuře věnovala sbírku Kamenné chůvy (München 1989); průřez básnickou tvorbou podává výbor Časomísta (1996).

Do 1968 přispívala vlastní tvorbou i překlady z polštiny do Plamene, Zlatého máje, Tváře a Literárních listů, v exilu otiskovala své vědecké stati o polské a české literatuře a lingvistické články v časopisech i sbornících, po 1989 začala publikovat např. v periodikách Souvislosti, Tvar, Literární noviny.

Překládala z polštiny, později vlastní básně a pohádky do němčiny.

Překlady

Zpětná vazba

Další jména

 • za svobodna: Olga Pavlíková

Překládané jazyky

 • polština

Role

 • autor
 • překladatel

Zdroje informací

 • Databáze OP 2008
 • LA-PNP

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000005872
 • Aktualizováno: 20. 8. 2010
 • Stav zpracování: základní