František Lexa (* 1876, † 1960)

Narozen 5. dubna 1876 v Pardubicích, zemřel 13. února 1960 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • maturita na gymnáziu v Praze
 • 1895-1900: matematika, fyzika, filozofie a psychologie na UK
 • 1907-1908: stipendijní pobyt na univerzitě v Berlíně a Štrasburku

Povolání

 • egyptolog, autor prací z oboru a překladatel ze staroegyptštiny

Zaměstnání

 • pedagog na české reálce v Praze-Karlíně
 • 1901-1906: pedagog na gymnáziu v Hradci Králové
 • 1919-1922: docent egyptologie na UK
 • 1922-1927: mimořádný profesor egyptologie na UK
 • od roku 1927: profesor egyptologie na UK
 • 1958-1960: ředitel Egyptologického ústavu UK

Profesní životopis

Po absolvování gymnázia v Praze vystudoval v letech 1895-1900 matematiku, fyziku, filozofii a psychologii na Univerzitě Karlově, kde roku 1903 získal doktorát filozofie. Krátce vyučoval na české reálce v Praze-Karlíně, mezi lety 1901-1906 na gymnáziu v Hradci Králové. Studiu egyptského písma a staroegyptské řeči se zpočátku věnoval soukromě, v letech 1907-1908 získal stipendium ke studiu egyptologie v Berlíně a ve Štrasburku. Roku 1914 dokončil habilitační práci O poměru ducha, duše a těla u Egypťanů Staré říše. Mezi lety 1919-1922 byl docentem, v letech 1922-1927 mimořádným a od roku 1927 řádným profesorem egyptologie na Univerzitě Karlově, kde vybudoval egyptologii jako nový obor. Mezi lety 1958-1960 byl ředitelem Egyptologického ústavu Univerzity Karlovy v Praze, s pobočkou v Káhiře.

Jako zakladatel československé egyptologie se věnoval oboru v celé šíři. V řadě knih, vědeckých pojednání a studií se zabýval egyptským náboženstvím, vědou, literaturou, písmem, čarodějnictvím a magií, v lingvistice zejména démotštinou. Přispěl významně k popularizaci oboru velkým množstvím drobnějších prací a článků určených pro širší veřejnost.

Z knižně vydaných odborných prací jmenujme např. Beiträge zum demotischen Wörterbuche aus dem Papyrus Insinger (1916), Pokus egyptského krále Amenhotepa IV. Achenatona o zavedení světového náboženství (1920), Náboženská literatura staroegyptská (1920-21), Beletristická literatura staroegyptská (1923), Staroegyptské čarodějnictví (1923), Obecné mravní nauky staroegyptské (3 svazky, 1926-29), Grammaire démotique (7 svazkù, 1938-51), Jak měli staří Egypťané rádi Ptolemaia (1948), Veřejný život ve starověkém Egyptě (1955). Překládal ze staroegyptské literatury texty literárních děl, právní a náboženské dokumenty.

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • staroegyptština

Role

 • autor
 • překladatel

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000005890
 • Aktualizováno: 20. 8. 2010
 • Stav zpracování: základní