Anna Mištinová (* 1946)

Narozena 21. června 1946 v Prešově na Slovensku.

Životopisné údaje

Studium

 • 1970: FFUK, španělská filologie (1971 - PhDr.)
 • 1967: státní zkouška z italštiny
 • 1968: státní zkouška z ruštiny
 • 1976: státní zkouška z francouzštiny

Povolání

 • vysokoškolská pedagožka a překladatelka ze španělštiny

Zaměstnání

 • do 1989: překladatelka a lektorka španělského jazyka v Domě kubánské kultury v Praze
 • 1987-1989: externí výuka na katedře překladatelství a tlumočnictví FFUK
 • od 1990: odborná asistentka v Ústavu románských studií FFUK pro obor hispanistika (přednáší též ve Středisku ibero-amerických studií na FFUK)
 • 1993-2000: tajemnice Ústavu románských studií
 • od 2002: vedoucí oddělení španělské filologie Ústavu románských studií

Historické údaje

Narozena 21. 6. 1946 v Prešove. PhDr., filoložka, hispanistka a překladatelka. Zabývá se lingvistickou problematikou americké španělštiny, publikace v oboru.

Profesní životopis

Roku 1970 absolvovala španělskou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a roku 1971 získala titul PhDr., vědecká aspirantura jí nebyla umožněna. Po ročním údobí bez zaměstnání začala pracovat v Domě kubánské kultury v Praze, kde působila jako překladatelka a lektorka španělského jazyka až do roku 1989. V letech 1987-89 externě vyučovala na katedře překladatelství a tlumočnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Od 1990 působí v Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pro obor hispanistika, přednáší rovněž ve Středisku ibero-amerických studií téže fakulty.

Specializuje se na lingvistickou iberoamerikanistiku, hispanoamerickou dialektologii a didaktiku španělštiny, vede překladatelské semináře. Publikuje v odborných časopisech v České republice i v zahraničí (Polsko, Rakousko, Brazílie, USA, Slovensko). Přednáší na zahraničních univerzitách, vystupuje na mezinárodních vědeckých konferencích a kongresech (Španělsko, Polsko, Rakousko, Brazílie, Rusko, Slovensko). Je mimo jiné členem Latinskoamerické společnosti a koordinační komise mezinárodního vědeckého programu "Diálogo Interregional entre la Europa Centro-Oriental y América Latina: presencias mutuas en la formación universitaria" se sídlem ve Varšavě.

Překládá ze španělštiny prózu, dramatické texty i odborné studie. Kromě knižních překladů publikovala přeložené práce v periodickém a odborném tisku (např. Ibero-Americana Pragensia, Světová literatura, Lettre Internationale). V 70. a 80. letech se věnovala především překladu v kulturní oblasti. Překládala filmy a dokumenty (asi 40), divadelní scénáře, kulturní programy a scénáře výstav (asi 200). Řadu překladů připravila pro různá nakladatelství (Odeon, Panorama, Orbis, Zahraniční literatura), Československý rozhlas, Československou televizi, Vysokou školu umělecko-průmyslovou, Umělecko-průmyslové muzeum a další.

Vypracovala rovněž několik desítek lektorských posudků španělské a latinskoamerické beletrie pro nakladatelství Odeon. Některé překlady vydala pod pseudonymem Jarmila Malatinská. Překládá též z angličtiny a ze slovenštiny do češtiny a z češtiny do španělštiny (např. La situación actual de la lengua espaňola en Filipinas; odborná studie, Ibero-Americana Pragensia, 1995, Mateo el Honesto; D, Praha- Barcelona, divadlo Ypsilon 1989, El suicida; D, Praha-Barcelona, divadlo Ypsilon 1989).

Překlady

Zpětná vazba

Další jména

 • pseudonym: Jarmila Malatinská

Překládané jazyky

 • španělština
 • angličtina
 • slovenština

Role

 • překladatel

Zdroje informací

 • Kdo byl kdo: Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté
 • www(Kdo byl kdo)
 • Databáze OP 2008
 • Webové stránky Ústavu románských studií - životopis PhDr. Anna Mištinová

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000005896
 • Aktualizováno: 20. 8. 2010
 • Stav zpracování: základní