Luděk Hřebíček (* 1934)

Narozen 9. června 1934 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • 1953-1958: turečtina a perština na FF UK
 • 1960-1963: postgraduální studium tureckých jazyků Střední Asie na ČSAV

Povolání

 • vysokoškolský pedagog, redaktor, lingvista a překladatel z turečtiny, kazaštiny a dalších orientálních jazyků

Zaměstnání

 • od roku 1958: působení v Orientálním ústavu ČSAV (později AV ČR)
 • od roku 1964: vědecký pracovník Orientálního ústavu ČSAV (později AV ČR)
 • 1960-1972: pedagog turkologických oborů na FF UK

Profesní životopis

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval v letech 1953-1958 obory turečtina a perština, poté absolvoval v letech 1960-1963 postgraduální studium tureckých jazyků Střední Asie v Orientálním ústavu Československé akademie věd a získal hodnost CSc. Roku 1992 získal na Masarykově univerzitě v Brně titul DrSc.

Od roku 1958 pracuje v Orientálním ústavu Akademie věd České republiky, od roku 1964 jako vědecký pracovník. Mezi lety 1960-1972 vyučoval turkologické obory na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1992 získal stipendium pro studium kvantitativní lingvistiky na univerzitě v Bochumi.

Je členem redakčních rad časopisů Journal of Quantitative Linguistics (Nizozemí), ZeT-Zeitschrift für Empirische Textforschung (Německo) a Archívu orientálního. Po počátečním zaměření na stylistiku a syntax tureckých jazyků se soustavně věnuje zkoumání obecných strukturních vlastností textu cestou formulování empirických hypotéz a jejich testování. Překládá z turečtiny poezii, prózu i divadelní hry.

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • turečtina
 • čaghatajština
 • kazaština
 • staroosmanština
 • ujgurština

Role

 • překladatel
 • redaktor

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000005903
 • Aktualizováno: 22. 9. 2010
 • Stav zpracování: základní