Jaro na Odře

E.G. Kazakevič ; Z ruského originálu ... přeložily 1. a 2. díl Jarmila Fromková, 3. díl Olga Bojarová ; Doslov: Karel A. Krejčí ; Vojenskou terminologii přehlídl Karel Tesař ; Ilustroval ... Karel Teissig

Resumé

3dílné rom. vylíčení závěr. bitvy min. války, známé dnes pod názvem "Berlínská operace". Hlavní náplní rom. jsou histor. váleč. události od vstupu vojsk 1. a 2. bělorus. a 2. ukrajin. fronty na půdu Německa až po dobytí Schneidemühlu, jejich postup na západ a zajištění přechodu přes Odru, dobytí Berlína a dosažení Eldy a Labe. Celým dílem pak prostupují osudy desítek postav: je zachycena vysoká morální a polit. vyspělost sovět. vojáků, především v jejich poměru k poraženým a k civil. obyvatelstvu; záběry z bojů a z jejich života v útvarech se střídají se scénami z hitler. štábu, ukazujícím nacist. pohlaváry v hodinách jejich skomírání; je vylíčeno osvobozování zajatců všech evrop. národností, i případy nacist. vojen. zběhů a posled. pokusy "wehrvolfů" o kontrašpionáž. Ústřední dvojicí jsou gardový major a vojen. lékařka, představitelé nového stalinského pokolení, v praxi dokazujícího, že "za sto let se stal komunismus z geniální ideje nesmírnou a rozhodnou silou, nepřemožitelným a vítězným mládím světa". (K.A. Krejčí.) - Stalinova cena.

Překlad

Nakladatelské údaje

 • Praha : Naše vojsko, 1951

Fyzický popis

 • Počet stran: 442, [2] s. :
 • [12] barev. obr. příl. ;
 • Rozměry: 8°

Poznámka

 • Pozn.
 • Pouze pro příslušníky čs. branné moci
 • 40751-51500 výt.

Údaje o překladu

 • Země vydání: Československo
 • Vydání: 2. vyd.
 • Vydání předlohy překladu: 1949
 • Edice: Knihovna vojáka ;

Překladatelé

Další autoři českého překladu

Předloha

Autoři

Zpětná vazba

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000120151
 • Aktualizováno: 19. 11. 2010
 • Stav zpracování: CL