Otakar Bartoš (* 1928, † 1995)

Narozen 26. srpna 1928 v Lounech, zemřel 23. srpna 1995 v Praze.

Životopisné údaje

Studium

 • FF UK, obory sociologie a dějiny slovanských literatur (1952 titul PhDr.)

Povolání

 • polonista, literární vědec, vysokoškolský pedagog a překladatel z polštiny

Zaměstnání

 • 1959: titul CSc.
 • 1966: docent dějin polské literatury na UK (habilitační práce: Groteskno v současné polské próze)

Profesní životopis

Vystudoval dějiny slovanských literatur a sociologii na Univerzitě Karlově; 1952 získal titul PhDr., 1959 vědeckou hodnost CSc., 1966 se na Univerzitě Karlově habilitoval pro dějiny polské literatury prací Groteskno v současné polské próze.

Ve své vědecké práci se postupně soustředil na vývoj literatury 20. století a na současnou polskou tvorbu se zřetelem k širšímu slovanskému kontextu. Zabýval se také otázkami literárněteoretickými, především teorií překladu z polštiny do češtiny a problematikou grotesky (studie Hašek a Mrożek : Několik poznámek k typologii grotesky, 1965).

Autor monografie Adam Mickiewicz (1955), podílel se na vydání dvousvazkové práce Slovanské literatury v přehledu (1961, 1962) a statí Československo-polské kulturní vztahy ve 20. století na souboru Z dějin česko-polských vztahů (1963) a vedl práce na vydání slovníku polských spisovatelů (Slovník spisovatelů. Polsko, 1974).

Publicistickou, popularizační, editorskou a překladatelskou činnost zaměřil zejména na nejnovější polskou literaturu.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • polština

Role

 • překladatel
 • autor
 • editor

Zdroje informací

 • LA-PNP
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000085
 • Aktualizováno: 7. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní