Alois Bejblík (* 1926, † 1990)

Narozen 2. ledna 1926 v Praze, zemřel 23. června 1990 tamtéž.

Životopisné údaje

Studium

 • gymnázium v Praze (1945 maturita)
 • 1945-50: FF UK, obory anglistika, bohemistika a srovnávácí literatury (1950 titul PhDr.)

Povolání

 • literární historik, překladatel z angličtiny, francouzštiny, italštiny, odborník na dramata W. Shakespeara, časopisecké články a redakční činnost v oboru

Zaměstnání

 • středoškolský pedagog na gymnáziu v České Lípě
 • zaměstnanec Státního ústavu důchodového zabezpečení
 • 1960: zástupce Československa v Mezinárodním úřadu práce v Ženevě
 • roční stipendijní pobyt v Cambridgi
 • od 1970: literární činnost
 • dd 1983: pedagog na DAMU v Praze
 • 1987: dramaturg Divadla F. X. Šaldy v Liberci

Profesní životopis

Po maturitě (1945) na gymnáziu v Praze studoval 1945-50 anglistiku, bohemistiku a srovnávácí literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1950 získal titul PhDr.

Krátce působil jako středoškolský pedagog na gymnáziu v České Lípě, několik let byl zaměstnán ve Státním ústavu důchodového zabezpečení, 1960 byl zástupcem Československa v Mezinárodním úřadu práce v Ženevě. Absolvoval roční stipendijní pobyt v Cambridgi. Od 1970 se věnoval především literární činnosti. Od 1983 působil jako pedagog na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze, kde se 1990 významnou měrou podílel na nové koncepci školy. 1987 se stal dramaturgem Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Zemřel na následky autonehody.

V literárněvědné práci se zaměřil hlavně na středověkou a renesanční literaturu. Na hranici mezi vědou a literaturou faktu stojí knižní studie Shakespearův svět (1979), Život a smrt renesančního kavalíra (1988), Shakespeare a dobrá královna Anna (1989). Byl také spoluautorem a hlavním redaktorem třísvazkového reprezentativního díla Alžbětinské divadlo I-III (1978-85). Napsal řadu doslovů k překladům z anglosaské literatury. V překladatelské činnosti se soustředil na pozdně středověkou a renesanční anglickou literaturu, především na drama a z něj pak zejména na tvorbu W. Shakespeara. Kromě toho překládal i moderní anglosaské drama i poezii.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • angličtina
 • francouzština
 • italština

Role

 • překladatel
 • autor
 • autor paratextu
 • redaktor

Zdroje informací

 • LA-PNP
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000124
 • Aktualizováno: 7. 4. 2010
 • Stav zpracování: základní