Zora Beráková (* 1921)

Narozena 27. července 1921 ve Vsetíně na Moravě.

Životopisné údaje

Studium

 • Reálné gymnázium v Praze (maturita 1940)
 • 1945-1949: FFUK, srovnávací literatury a slovanská filologie (1949 - PhDr.)

Povolání

 • překladatelka z ruštiny, lužické srbštiny a němčiny, za jazykové spolupráce z maďarštiny

Zaměstnání

 • od 1950: zahraniční referentka na Ministerstvu informací

Historické údaje

Narozena 27. 7. 1921 ve Vsetíně. PhDr., překladatelka z ruštiny, lužické srbštiny, maďarštiny, autorka beletrie, historických románů a detektivek, dětské literatury, též redaktorka antologií.

Profesní životopis

Po maturitě na reálném gymnáziu v Praze 1 studovala, v letech 1945-49, obor srovnávací literatury a slovanská filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (PhDr. 1949). Roku 1950 začala pracovat jako zahraniční referentka na Ministerstvu informací.

Vydala celkem asi 50 samostatných knižních překladů a na asi 40 knižních překladech se podílela. Je rovněž autorkou řady předmluv a doslovů. Překládá z ruštiny, lužické srbštiny a němčiny, za jazykové spolupráce z maďarštiny. Překlady jednotlivých básní z francouzštiny, zejména symbolistů (P. Verlaine, A. Rimbaud, S. Mallarné), publikovala časopisecky. Jako překladatelka rovněž spolupracovala s rozhlasem, televizí a filmem.

Překlady

Antologie

Zpětná vazba

Překládané jazyky

 • ruština
 • maďarština
 • němčina
 • lužická srbština

Role

 • překladatel
 • autor
 • autor paratextu

Zdroje informací

 • PNP-LA
 • Její: Tajemná Oiniké
 • Databáze OP 2008

Systémové údaje

 • Systémové číslo: 000000150
 • Aktualizováno: 15. 6. 2010
 • Stav zpracování: základní